Giác Ngộ Online

Chiêm bái cổ vật trong chùa

Hội An, các ngôi chùa cổ như Chúc Thánh, Phúc Lâm và Vạn Đức… hiện đang lưu giữ hàng trăm cổ vật xứng tầm bảo vật quốc gia, minh chứng cho quá trình truyền bá tâm tông dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh của Phật giáo Việt Nam ở xứ Đàng Trong.
Tận mắt chiêm bái những cổ vật để thấu cảm về hành trạng của người xưa trên diễn trình khai phá mạch đất, tâm hồn, đó cũng là cách cảm nhận về sự kỳ ngộ của lịch sử và đời sống tại vùng đất của hội tụ và an lành – Hội An.

Bộ tượng Thập Bát La Hán bằng chất liệu đất nung với các họa tiết, hoa văn tinh xảo (tại chùa Phước Lâm).

Bộ tượng Thập Bát La Hán bằng chất liệu đất nung với các họa tiết, hoa văn tinh xảo (tại chùa Phước Lâm).

Trên 250 bản khắc gỗ, hàng chục trước tác kinh Phật có niên đại từ thế kỷ XVI - XX đã được in dập, giám định và bảo quản trong chùa Chúc Thánh.

Trên 250 bản khắc gỗ, hàng chục trước tác kinh Phật có niên đại từ thế kỷ XVI - XX đã được in dập, giám định và bảo quản trong chùa Chúc Thánh.

Y bát Tổ Phật thoại đầu thế kỷ XX (tại chùa Long Tuyền).

Y bát Tổ Phật thoại đầu thế kỷ XX (tại chùa Long Tuyền).

Nhiều tác phẩm được các hòa thượng dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh khắc in từ thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX, trong đó có bộ “Truy môn cảnh huấn” do Hòa thượng Toàn Ý Phổ Huệ khắc in năm 1847.

Nhiều tác phẩm được các hòa thượng dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh khắc in từ thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX, trong đó có bộ “Truy môn cảnh huấn” do Hòa thượng Toàn Ý Phổ Huệ khắc in năm 1847.

Các ngôi chùa cổ tại Hội An cùng hàng trăm cổ vật đã và đang thu hút đông đảo tăng ni, phật tử trong cả nước về chiêm bái và tu tập.

Các ngôi chùa cổ tại Hội An cùng hàng trăm cổ vật đã và đang thu hút đông đảo Tăng Ni Phật tử trong cả nước về chiêm bái và tu tập.

Theo Báo Quảng Nam




© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ