Giác Ngộ Online

Anh trao trả Ấn Độ tượng Phật bị đánh cắp

GN - Tượng Phật có niên đại từ thế kỷ XII bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Nalanda (Ấn Độ) vừa được cảnh sát Luân Đôn trao trả lại nơi xuất phát ban đầu.

Tượng Phật được làm bằng chất liệu đồng, có từ thế kỷ thứ XII, được trưng bày tại bảo tàng khảo cổ Ấn Độ ở Nalanda (ASI) và bị đánh cắp từ năm 1961. Đầu năm 2018, cảnh sát Luân Đôn nhận biết pho tượng xuất hiện trong một chương trình đấu giá tại thành phố này và ngay lập tức thực hiện việc thu hồi.

H3.jpg
Hình ảnh trao trả tượng Phật

Tâm Nhiên
(theo Livemint)
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ