Giác Ngộ Online

TP.HCM: NT.Thích nữ Phước Hoa viên tịch

NT.Thích nữ Phước Hoa
GNO - HT.Thích Hạnh Ngộ, Trưởng BTS Phật giáo Q.4  vừa ký cáo phó kính tiếc báo tin NT.Thích nữ Phước Hoa, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo Q.4, viện chủ chùa Long Nguyên (Q.4) tân viên tịch.

Theo cáo phó, NT.Thích nữ Phước Hoa do cao niên, lạp trưởng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 17 giờ, ngày 13-8-2018 (3-7-Mậu Tuất) tại trú xứ (chùa Long Nguyên, 368/56 Tôn Đản, Q.4, TP.HCM). Trụ thế 86 năm, hạ lạp 54 năm.

Lễ nhập kim quan lúc 8g, ngày 14-7-2018 (nhằm ngày 4-7-Mậu Tuất), kim quan được tôn trí tại chùa Long Nguyên (số 368/56 Tôn Đản, Q.4, TP.HCM).

Lễ viếng bắt đầu từ 10g, ngày 14-8-2018. 

Lễ tưởng niệm vào lúc 5g, ngày 17-8 (nhằm 7-7-Mậu Tuất), sau đó phụng tống kim quan Ni trưởng trà tỳ tại đài hỏa táng Đa Phước, huyện Chánh, TP.HCM. Xá lợi được nhập bảo tháp tại chùa Long Nguyên, Q.4, TP.HCM. 

VG 
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ