Giác Ngộ Online

Phật tử ở Nhà Bè cúng dường 7 trường hạ miền Tây

GNO - Thực hiện vai trò hộ pháp của người Phật tử, Đạo tràng Phước Huệ Song Tu (H.Nhà Bè, TP.HCM) ngày 15, 16-6 đã tổ chức đoàn cúng dường trường hạ.

Phái đoàn với sự hướng dẫn của Đại đức Thích Chơn Khánh (chùa Chơn Giác - Nhà Bè) đã cúng dường 7 hạ trường miền Tây thành tựu viên mãn.

64301105_2364168787131075_1439187848048672768_n.jpg
Tác bạch cúng dường

Theo đó, đoàn cúng dường tịnh tài, phẩm vật tại các trường hạ: chùa Phổ Đức, Vĩnh Tràng, Sắc tứ Linh Thứu (Tiền Giang); chùa Phước Huệ, Đức Long,  Hưng Thiền (Đồng Tháp) và chùa Tây An (An Giang) để chư Tăng Ni an tâm tu học trong 3 tháng hạ.

Ch.K
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ