Giác Ngộ Online

Chùa Vạn Niên thắp 10.000 ngọn nến cầu nguyện nhân dịp Xuân về

(GNO-TRUNG QUỐC): "Lễ bái nơi đất Thánh, để cầu nguyện hòa bình an lạc, thắp vạn ngọn minh đăng, kính dâng cúng Bồ Tát Phổ Hiền".

Đêm 30 rạng sáng mồng 01 tết, từ sáng sớm cho đến xế chiều, các tín chúng và hàng nghìn khách du lịch từ các nơi, đổ về chùa Vạn Niên núi Nga Mi nườm nượp không gián đoạn, họ thắp từng ngọn nến lung linh trước đức Phổ Hiền Bồ Tát, cúng dường chư Phật, chư Bồ tát và các Thánh chúng. Họ nghĩ, dùng phương thức đặc trưng này, để cầu nguyện cuối năm và chúc phúc năm mới.

Theo lời giới thiệu của Pháp sư chùa Vạn Niên, để đầy đủ nhu cầu cho các tín chúng, chùa Vạn Niên năm nay, đặc biệt cung cấp sân bãi cúng đèn miễn phí, cho các tín chúng và khách du lịch. Họ có thể tự mang đèn cầy, đèn dầu hạt cải, đèn dầu phộng... đến cúng, cũng có thể thỉnh các loại đèn tại chùa Vạn Niên để cúng dường, điều này đã được các tín chúng và khách du lịch hoan nghinh nhiệt liệt.

Mùa Xuân năm nay, các tín chúng và khách du lịch đến cúng đèn tại chùa Vạn Niên nhiều hơn những năm trước.

nga mi 1.jpg

ngami 2.jpg

ngami 3.jpg

Sáng sớm, không gian vẫn còn yên ngủ trong màn đêm cô tịch, thì các tín chúng đến từ nhiều nơi, đã thắp từng ngọn, từng ngọn tâm đăng trước đức Bồ Tát Phổ Hiền

ngami 4.jpg

Từng ngọn nến phá tan màn vô minh u ám

ngami 5.jpg

ngami 6.jpg

ngami 7.jpg

ngami 8.jpg

ngami 9.jpg

ngami 10.jpg

Triêu Dương dịch theo thông tin Phật giáo Nga Mi sơn Trung Quốc
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ