Giác Ngộ Online

Phật giáo quận 10 bố-tát tại chùa Ấn Quang

GNO - Sáng ngày 2-6 (29-4-Kỷ Hợi), Phật giáo quận 10 đã tổ chức lễ bố-tát tụng giới tại Văn phòng BTS - chùa Ấn Quang.

quan 10 (3).jpg
Chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo quận 10 thính giới

HT.Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh BTS Phật giáo TP.HCM, quận 10, cùng 85 hành giả gồm chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo quận, chư Tăng chùa Ấn Quang, hành giả các đạo tràng quận 10 đã trang nghiêm thực hiện lễ bố-tát, tụng giới.

Sau phần nghi thức tụng giới, HT.Thích Như Tín thay mặt Phật giáo TP cũng như Phật giáo quận 10, tán thán sự nhiếp tâm tu tập của hành giả an cư tại quận 10; Hòa thượng mong muốn BTS Phật giáo quận 10 duy trì các kỳ bố-tát thường xuyên trong mùa an cư để chư Tăng vân tập thính giới nhằm thúc liễm thân tâm, trang nghiêm Giáo hội.

quan 10 (1).jpg
HT.Thích Như Tín trùng tuyên giới luật của Đức Phật cho đại chúng

Đây là kỳ bố-tát đầu tiên của Phật giáo quận 10 trong mùa an cư kiết hạ PL.2563.

Được biết, lúc 14 giờ, ngày 15 và 29 ÂL hàng tháng, Phật giáo quận 10 sẽ tổ chức lễ bố-tát tập trung dành cho chư Tăng tại các đạo tràng An cư kiết hạ trên địa bàn quận 10.

Hạnh Hiếu
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ