Giác Ngộ Online

Việt Nam đăng cai lần thứ 3 Đại lễ Vesak LHQ Giác Ngộ TV

GNTV - Ngày 11-10, tại Hà Nội, GHPGVN tổ chức Hội nghị lần thứ 1 Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 16 - năm 2019.

Xin gửi đến quý độc giả bản tin của Giác Ngộ TV.

Giác Ngộ TV
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ