Giác Ngộ Online

Khai khóa An cư kiết hạ tại chùa Chantarangsay

GNO - Sáng nay, 16-7 (14-6 ÂL), theo truyền thống Phật giáo Nam tông, chùa Chantarangsay (Q.3, TP.HCM) đã khai khóa An cư kiết hạ PL.2563 - dâng y tắm mưa đến chư Tăng.

Buổi lễ mở đầu với nghi thức Phật tử lễ bái Tam bảo, nhiễu Phật, tác bạch dâng y, dâng đèn đến chư Tăng an cư tại chùa.

7cc.jpg
Quang cảnh lễ dâng đèn, dâng y tắm mưa, dâng vật phẩm đến chư Tăng trong mùa an cư

HT.Danh Lung, Uỷ viên thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 T.Ư, trụ trì chùa Chantarangsay trong buổi lễ đã có những đạo từ đến Phật tử về ý nghĩa lễ an cư truyền thống của Phật giáo Nam tông.

Theo Hòa thượng, 3 tháng mùa mưa, chư Tăng ở yên một chỗ để tinh tấn tu học, trau dồi tấn tu Tam vô lậu học (giới-định-tuệ). Theo đó, chư hành giả trong ba tháng an cư phải thanh tịnh thì sự cúng dường trong lễ dâng y mới có phước báu đến Phật tử.

Buổi lễ kết thúc với cúng dường trai tăng đến chư Tăng chùa Chantarangsay, cầu gia hộ phước lành đến thân quyến, gia đình thiện nam tín nữ.

Được biết, có gần 25 vị hành giả sẽ an cư tại đây, bắt đầu từ ngày 15-6 âm lịch, kết thúc vào ngày 15-9 âm lịch.

2cc.jpg

4cc.jpg
Nghi thức nhiễu Phật

5cc1.jpg
Phật tử lễ bái Tam bảo

8cc.jpg
Phật tử trang nghiêm trong lễ dâng y

Như Danh
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ