Giác Ngộ Online

Trường ca Quán Thế Âm


/data/downloads/2010/01.nguyen_huong.mp3
Nguyện hương

/data/downloads/2010/02.quan_chon_quan_thanh_tinh.mp3
Quán chơn quán thanh tịnh quán

/data/downloads/2010/03.tieng_dieu_tieng_quan_am.mp3
Tiếng diệu âm

/data/downloads/2010/04.kinh_tinh_hoa_tri_tue.mp3
Kinh tinh hoa trí tuệ

/data/downloads/2010/05.niem_bo_tat.mp3
Niệm Bồ Tát

/data/downloads/2010/06.sam_cau_an.mp3
Sám cầu an

/data/downloads/2010/07.phuc_nguyen.mp3
Phục nguyện

/data/downloads/2010/08.quan_am_dieu_duc_vo_tac.mp3
Quán Âm diệu đức vô tác

/data/downloads/2010/09.phap_tu_quan_am.mp3
Quán tu Quán Thế Âm

/data/downloads/2010/10.ta_di_tim_ta.mp3
Ta đi tìm ta

/data/downloads/2010/11.chu_dai_bi.mp3
Chú đại bi
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ