Giác Ngộ Online

Khảo thí giới tử Đại giới đàn Tâm Hoàn

GNO - Hôm qua, 1-4 (5 -3 Đinh Dậu), đã diễn ra buổi khảo thí các giới tử tại Đại giới đàn Tâm Hoàn do BTS PG tỉnh Bình Định tổ chức.

2th.jpg
Giới tử lắng nghe lời dặn dò trước giờ khảo thí

Vào lúc 5 giờ sáng, tại hai giới trường - tổ đình Long Khánh và chùa Tâm Ấn (TP.Quy Nhơn), Ban Quản giới tử Đại giới đàn Tâm Hoàn đã đón tiếp 465 giới tử chính thức và 16 giới tử thính giới trong và ngoài tỉnh vân tập giới trường, ổn định tổ chức để bước vào giờ khảo thí.

Chương trình khảo thí diễn ra dưới sự chứng minh của HT.Thích Nguyên Phước, Trưởng BTS GHPGVN Bình Định, kiêm Chánh chủ đàn; HT.Thích Viên Đạt, Phó Thường trực BTS kiêm Phó chủ đàn; HT.Thích Như Quang, Phó BTS, Phó chủ đàn kiêm Chánh chủ khảo cùng chư tôn giáo phẩm Phó chủ đàn, Phó chủ khảo và chư tôn đức Ban giám khảo và giám thị.

4th.jpg

5th.jpg
Giới tử khảo thí tại tổ đình Long Khánh

7th.jpg
Khảo thí giới tử tại chùa Tâm Ấn

Tại buổi lễ ĐĐ.Thích Đồng Thành, Phó chủ khảo đã nêu lên những quy định trong giờ khảo thí, những tiêu chuẩn đạt điểm khen thưởng và những trường hợp không đủ điều kiện thọ giới.

Sau đó, Hòa thượng Chánh chủ đàn ban đạo từ tán dương tinh thần phát tâm dõng mãnh và sự cần cầu giới pháp của giới tử. Hòa thượng nhấn mạnh về tầm quan trọng của giới luật, giới tướng và giới thể. Qua đó, mong muốn các giới tử cố gắng học hỏi và trau dồi về kinh, luật, giáo lý và lịch sử Phật giáo để góp phần thăng tiến trong đạo nghiệp của mình.

Kết quả khảo thí đã có 100/100 giới tử đạt tiêu chuẩn thọ nhận giới pháp tại Đại Giới đàn Tâm Hoàn.

Lúc 3 giờ chiều cùng ngày, toàn thể giới tử thành kính cung nghinh chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự và Ban Kiến đàn lễ Tổ tại tổ đình Thập Tháp (thị xã An Nhơn) về giới trường để truyền trao giới pháp cho chư giới tử.

Theo chương trình, buổi tối tại hai giới trường Tăng và Ni đều trang nghiêm cử hành nghi lễ cung an chức sự và sau cùng toàn thể giới tử vân tập Giới trường tổ đình Long Khánh, thành kính cung thỉnh Hòa thượng Tuyên Luật sư thượng Nguyên hạ Chơn quang lâm đăng đàn thuyết pháp khai đạo giới tử.

8th.jpg
Giới tử thành kính cung nghinh chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư, chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự và Ban Kiến đàn lễ Tổ tại tổ đình Thập Tháp, thị xã An Nhơn về giới trường để truyền trao giới pháp cho chư giới tử

11th.jpg
Cung an chức sự

12th.jpg
Thập sư Ni cầu giới

14th.jpg
Ban Kiến đàn cung thỉnh Hòa thượng Tuyên Luật sư khai đạo giới tử

Ban Thông tin PG Bình Định

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ