Giác Ngộ Online

Hoa Kỳ: Chùa Tây Lai - Los Angeles đón Xuân Kỷ Sửu-2009

(GNO-Hoa Kỳ): Mùa Xuân ở Trung Quốc đã về, năm Sửu của chùa Tây Lai - Los Angeles Hoa Kỳ lại sang trang mới, trước Đại Hùng Bảo Điện và quanh chùa, được treo hơn một nghìn chiếc lồng đèn màu đỏ thật to. Để thưởng thức một mùa Xuân tràn ngập không khí vui tươi, chùa đã thiết kế "cây cầu nguyện" đứng giữa vườn hoa, đồng thời viết những bức liễn Xuân treo trên cây cầu nguyện như: "Nữu chuyển (xoay chuyển) Càn Khôn", "Kiết Tường Như Ý", "Thân thể kiện khang"...

Chùa dự định, ngày mồng một năm mới, sẽ có trên một vạn tín chúng đi chùa thắp nhang lễ Phật, cầu nguyện suốt năm mưa hòa gió thuận, phước đến bình an, gia đình hưng thạnh.

tay lai 1.jpg

Tràn ngập không khí mừng Xuân Kỷ Sửu-2009

 

tay lai 2.jpg

Kiết tường như ý

Thanh Như dịch theo thông tin Phật giáo Quốc tế
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ