Giác Ngộ Online

Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561:
Điều chỉnh ngày tấn đàn truyền Bồ-tát giới

Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn

GNO - Theo chương trình Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561 từ ngày 7-5 đến 11-5 (nhằm ngày 22-3 đến ngày 26-3-Mậu Tuất) do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức có sự điều chỉnh ngày truyền giới Bồ-tát.

Theo đó, 5giờ, ngày thứ Năm, 10-5 (nhằm ngày 25-3-Mậu Tuất), đại chúng thọ Bồ-tát giới vân tập tại Đại giới trường - Việt Nam Quốc Tự, 7giờ30, chư tôn đức Giới sư sẽ chính thức tấn đàn truyền giới Bồ-tát.

Ph.V
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ