Giác Ngộ Online

Tọa Thiền đón xuân Kỷ Sửu - 2009

Cứ mỗi mùa xuân đến. Chư Tăng thiền viện Thường chiếu thực hiện chương trình tọa thiền để đón xuân. Thời khóa năm nay được thực hiện đến rằm tháng giêng năm Kỷ Sửu (nhằm ngày 09/02/2009) kết thúc. Mỗi ngày 4 thời tọa thiền, mỗi thời thiền 2 giờ. Sáng 8g - 10g, chiều 2g - 4g, tối 7g30 -9g30,khuya 3g - 5g. Dưới đây là một số hình ảnh buổi tọa thiền đón xuân. GNO xin giới thiệu hình ảnh tọa thiền đến bạn đọc xa gần.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thường Chiếu
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ