Giác Ngộ Online

Video Steve Jobs phát biểu tại Đại học Stanford

GNO - Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc phát biểu của Steve Jobs đến bạn đọc. Phát biểu này là cảm hứng cho rất nhiều người khi nghe, cảm, nhất là khi ông ra đi...


/data/downloads/2011/_videos_201110_44962_steve_jobs_2005_stanford.flv
_videos_201110_44962_Steve_Jobs_2005_Stanford.flv
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ