Giác Ngộ Online

Bình Thuận: Thi kết khóa bậc Kiên, khai khóa bậc Trì - Định

GNO - Sáng 1-9, tại Tòng Lâm Vạn Thiện (TP.Phan Thiết), Ban HD Phân ban GĐPT tỉnh Bình Thuận tổ chức kỳ thi kết khóa bậc Kiên năm 2018 và lễ khai khóa bậc Trì - Định năm thứ II - 2019.

2- ĐĐ Thích Nguyên Sắc ban đạo từ).jpg
ĐĐ.Thích Nguyên Sắc ban đạo từ

ĐĐ.Thích Nguyên Sắc, Trưởng ban HD Phật tử tỉnh đã quang lâm chứng minh. Tham dự còn có cư sĩ Tâm Quang - Phó Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh, giáo thọ GĐPT tỉnh cùng các huynh trưởng thuộc Phân ban GĐPT tỉnh.

Sau phần nghi thức, UV Nghiên huấn thay mặt Ban tổ chức báo cáo tình hình học tập của học viên bậc Kiên ở các địa phương và bậc Trì - bậc Định tập trung ở TP.Phan Thiết.

Huynh trưởng cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ - Trưởng ban HD Phân ban GĐPT tỉnh nhắc nhở Hội đồng thi tổ chức trong tinh thần nghiêm túc, khách quan, đồng thời động viên sự nỗ lực chuyên cần đến toàn thể học viên lấy đây làm động lực hướng dẫn, dắt dìu dàn em mai sau.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Nguyên Sắc ân cần sách tấn toàn thể học viên nỗ lực huân tập tinh tiến sống và hành trong lòng Đạo pháp, phục vụ tổ chức GĐPT tỉnh nhà ngày thêm vững mạnh.

4- Làm bài thi.jpg
Trong giờ làm bài thi

Về dự thi năm này, toàn tỉnh có 183 thí sinh tham gia. Trong đó, bậc Kiên kết khóa: 88 thí sinh, bậc Trì năm thứ nhất: 51 thí sinh và bậc Định năm thứ nhất: 44 thí sinh.

Sau buổi thi, học viên bậc Trì - Định tiếp tục bước vào học tập năm thứ hai với đề tài "Tam Vô lậu học" và "Lược sử cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám".

Thục Độ
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ