Giác Ngộ Online

Chư Tăng BTS PG TP.HCM bố-tát tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 7-7 (nhằm ngày 14-6-Đinh Dậu), chư tôn đức Tăng Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, ban chuyên môn trực thuộc, 24 Ban Trị sự PG quận huyện đã vân tập Việt Nam Quốc Tự (số 242 - 244 đường 3/2, quận 10) cử hành lễ bố-tát tụng giới.

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS PG TP.HCM quang lâm chủ trì, tham gia lễ bố-tát.

BTA (3).JPG
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Tại lễ bố-tát, chư tôn giáo phẩm Phật giáo TP đã thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự và đảnh lễ chư Tổ.

HT.Thích Minh Thông, Phó ban kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP trùng tuyên Giới luật Phật chế định. Chư tôn đức Tăng cùng nương Tam bảo, Giới luật để tịnh tu, vun bồi Giới - Định - Tuệ theo truyền thống.

AC (1).JPG
Đảnh lễ Tam bảo

Đây kỳ bố-tát lần thứ 2 sau lễ tác pháp mùa An cư kiết hạ PL.2561 tại Việt Nam Quốc Tự. Các kỳ bố-tát nhằm trùng tuyên giới luật, chư Tăng cùng nhắc nhở nhau trau dồi giới pháp để tu tập, nuôi lớn các pháp lành, trưởng dưỡng đạo tâm trong sự thanh tịnh, duy trì và phát triển mạng mạch của Tăng đoàn trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trang nghiêm Giáo hội.

Theo truyền thống của BTS PG TP, chư Tăng toàn BTS PG TP vân tập tụng giới chung vào sáng ngày 14 và 29 ÂL hàng tháng (hoặc 28 tháng thiếu).

AD.JPG
Đảnh lễ tại Tổ đường

BTA (6).JPG
Chư tôn đức trang nghiêm trong lễ bố-tát

Sau lễ bố-tát, chư tôn đức tham dự lễ tưởng niệm lần thứ 20 cố Đại lão HT.Thích Thiện Hào do TƯGH và BTS PG TP tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự.

BTA (8).JPG
HT.Thích Trí Quảng tụng giới

BTA (1).JPG
Chư Tăng sống trong tinh thần của Giới luật Phật chế

BTA (5).JPG

BTA (7).JPG
... nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội

S.N - Ảnh: Bảo Toàn

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2018  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ