Giác Ngộ Online

Khóa cấm túc tập trung của lãnh đạo Phật giáo TP.HCM:
Khóa cấm túc đầu tiên cho lãnh đạo Ni giới TP.HCM Giác Ngộ TV

GNTV - Thực hiện chủ trương của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM trong công tác đánh giá các hoạt động Phật sự, kiện toàn và chuẩn bi nhân sự kế thừa, Phân ban Ni giới TP.HCM đã tổ chức khóa cấm túc 10 ngày dành cho lãnh đạo Ni giới.

Mời quý vị xem Phóng sự do Giác Ngộ TV thực hiện.Hãy đăng ký kênh truyền hình trực tuyến trên Youtube (từ khóa: Giác Ngộ TV), hoặc bấm vào đây, sau đó bấm vào chữ ĐĂNG KÝ (Subscribe) để theo dõi những chương trình mới của Giác Ngộ TV

Giác Ngộ TV
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ