Giác Ngộ Online

CÚNG DƯỜNG PHÁP BẢO

Thành kính đảnh lễ Tam bảo thường trụ trong mười phương!

Thành kính đảnh lễ các Đức Phật và Bồ-tát trong hội Pháp Hoa!

Thành kính đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni!

Thành kính đảnh lễ Hiền Thánh đã chứng Pháp hoa tam-muội!

Kính bạch Chư tôn thiền đức Tăng Ni!

Dưới sự chứng minh của Hòa thượng Luật chủ thượng Minh hạ Thông, trải qua ba năm, với nỗ lực không ngừng, tập thể Tăng Ni, cư sĩ Ban Dịch thuật Hán tạng Pháp Âm đã hoàn thành 68 tác phẩm. Trong đó có 11 bộ kinh, 44 bộ kinh sớ-luận, và 13 bộ gồm những thể loại khác nhau; tất cả đều được gom vào một pho 8 tập, lấy tựa đề là Giáo nghĩa Khai thị ngộ nhập, theo đúng tông chỉ của Pháp hoa. Tất cả 68 tác phẩm này được trích xuất từ bộ loại Pháp Hoa trong Đại Chính tân tu Đại tạng kinh. Trong đây, ngoài các bộ kinh do Đức Phật thuyết, còn có kinh sớ - luận - luận sớ - sử truyện - sám văn - tán văn - phát nguyện văn của nhiều vị Tổ sư, Luận sư tông Pháp Hoa, Tam Luận… nổi tiếng, có thể làm nền tảng cho việc tu tập và nghiên cứu giáo nghĩa này.

Nay công việc dịch thuật và in ấn đã hoàn thành, chúng con xin kính dâng Pháp bảo này đến các Ban Trị sự tỉnh thành, các Trường Trung cấp Phật học, các Học viện Phật giáo, Viện Nghiên cứu Phật học trên cả nước, các hành giả tu tập, và những vị Tăng Ni nghiên cứu giáo nghĩa Khai-Thị-Ngộ-Nhập. Kính mong chư tôn thiền đức Tăng Ni hoan hỷ đón nhận pháp thí cúng dường của chúng con. Pháp bảo này sẽ được chúng con chuyển đến Văn phòng Ban trị sự các tỉnh thành, các Trường - Viện…

thungo.jpg
Bộ Giáo nghĩa Khai thị ngộ nhập

Ngoài số lượng Pháp bảo cúng dường trên, quý vị nào muốn thỉnh bộ Giáo nghĩa Khai thị ngộ nhập xin vui lòng liên hệ Nhà sách Hà Nội, số 245 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 08.38322047 hoặc số 0903414545 gặp Thanh Vân để được thông tin chi tiết.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát!

Ban Dịch thuật Hán tạng Pháp Âm

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ