Giác Ngộ Online

Hình ảnh một vài ngôi Chùa Hàn Quốc

LTS-( GNO): Trong chuyến về Việt Nam nhân Tết Nguyên đán Kỷ Sửu -2009 Ô.Võ Văn Tường một nhiếp ảnh gia Phật giáo đã đến thăm GN và có tặng cho BBT báo Giác Ngộ một CD về hình ảnh Chùa Hàn Quốc nhân chuyến  đi công tác của ông.vGNO xin được đăng lên đây đến Tăng Ni Phật tử cùng thưởng lãm nhân Tết Nguyên Đán Kỷ Sửu -2009.

chuahan-1.gif

Cửa Tào Khê,ngôi Chùa tại núi Đại Bản &Chùa Phạm Ngự tại núi Kim Tỉnh

chuahan-2.gif

Cực Lạc bảo điện Chùa Thần Lặc

chuahan-3.gif

Điện Di Lặc Chùa Kim Sơn

chuahan-4.gif

Chùa Vô Lượng tại núi Vạn Thọ

chuahan-5.gif

Điện Tỳ Lô Chùa Trực Chỉ

chuahan-6.gif

Thạch Đăng Chùa Hoa Nghiêm.

chuahan-7.gif

Nghĩa Tượng đài Chùa Lạc Sơn

chuahan-8.gif

Chùa Phật Quốc

chuahan-9.gif

Nội điện nghìn vị Phật Chùa Đại Hưng

chuahan-10.gif

Phù đồ điện Chùa Đại Hưng

chuahan-11.gif

Cảnh chùa Nội Tạng

chuahan-12.gif

Toàn  cảnh Chùa Hải  Ấn

chuahan-13.gif

Cảnh mùa Thu Chùa Bạch Dương

chuahan14.gif

Bất Nhị môn Chùa Thông Độ-Nguyên Thông đệ nhất đại già lam

chauhan 15.gif

Đôi Sư tử nâng thạch đăng trước đại hùng Bửu điện chùa Pháp Trú

chuahan-16.gif

Tổng thể Chùa Tông Quảng

chuahan-17.gif

Đại hu2nh Bửu Điện Chùa Tông Quảng

chuahan-18.gif

Thạch tượng Đức Bồ Tát Di Lặc

Ảnh Võ Văn Tường
© 2008-2020  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ