Giác Ngộ Online

Khóa XII (2017-2021)
Kết quả tuyển sinh vào Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

GNO - Ngày 23-6-2017, Hội đồng tuyển sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã chính thức công bố kết quả điểm thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XII, niên khóa 2017-2021. Theo đó, điểm sàn cho 3 môn: 40/80, điểm sàn cho 2 môn (miễn thi ngoại ngữ): 30/60.

Thi tuyen sinh khoa XII (24).jpg
Tăng Ni thi tuyển vào Học viện khóa XII

Danh sách công bố gồm có 746 Tăng Ni sinh có kết quả điểm thi và 2 trường hợp cử tuyển. Dưới đây là danh sách Tăng Ni sinh trúng tuyển chính thức (đã đăng trên tuần báo Giác Ngộ) và kết quả thi tuyển vào Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, khóa XII.

Bạn đọc tải hạ danh sách ở các files PDF đính kèm bên dưới đây.

GN

Ý kiến của bạn:

<>© 2008-2018  Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ