10/05/2018 09:37 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Lễ quá đường tại Việt Nam Quốc Tự Ảnh

GNO - Hôm qua, tại giới đàn Việt Nam Quốc Tự, 158 giới tử Tỳ-kheo, 113 giới tử Sa-di (Bắc tông) cầu thọ giới pháp thuộc Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561 thực hiện nghi thức quá đường, một trong những sinh hoạt truyền thống thường nhật của thiền môn.

ANH DQ (7).JPG
Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh, cùng chư tôn đức trong Ban Tổ chức, Ban Quản Giới tử đã hướng dẫn đại chúng giới tử Tỳ-kheo, Sa-di thực hiện khất thực trong khuôn viên và cúng quá đường tại trai đường thuộc Đại giới đàn Việt Nam Quốc Tự.

PV Giác Ngộ đã thực hiện chùm ảnh lễ quá đường của giới tử:

ANH DQ (6).JPG
HT.Thích Hạnh Ngộ, Trưởng ban Quản giới tử hướng dẫn các giới tử

ANH DQ (9).JPG
Tập hạnh trì bình khất thực

ANH DQ (15).JPG
Chư tôn đức giáo phẩm Ban Tổ chức cử bát cúng dường

ANH DQ (11).JPG
Hòa thượng Phó Pháp chủ HĐCM quá đường chung với các giới tử tại trai đường

ANH DQ (12).JPG

ANH DQ (14).JPG
Giới tử với nghi thức quá đường

ANH DQ (10).JPG
Tại trai đường thuộc giới đàn Việt Nam Quốc Tự

ANH DQ (13).JPG
Giới tử thực hiện lễ quá đường trang nghiêm

ANH DQ (1).JPG
Xuất sanh

Bảo Toàn thực hiện

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.063
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor