20/05/2011 07:40 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Trung Quốc: Phật giáo long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản 2555

Giác Ngộ - Hằng năm vào ngày mồng 8/4 âm lịch, là ngày lễ kỷ niệm Thánh đản đức Phật Thích Ca Mâu Ni - vị Giáo chủ cõi Ta bà, cũng là ngày lễ truyền thống quan trọng của Phật giáo trên toàn thế giới. Nhân đây tín đồ Phật giáo, mỗi dân tộc của mỗi nước, đều dùng các phương thức để tổ chức ngày đại lễ kỷ niệm này.

Tại khắp đất nước Trung Quốc, để khánh chúc Đản sinh của đấng từ Phụ, các Tự Viện, Phật Học Viện, Giảng đường, Niệm Phật Đường... đều long trọng tổ chức các Pháp hội như: Tắm Phật theo truyền thống, truyền đăng, thuyết giảng, Quy Y, Phóng sanh, Du già diễm khẩu, liên hoan dạ hội âm nhạc, trà đạo...

Hơn 2600 năm trước, Ma Da phu nhân - Vương hậu nước Ca Tỳ La Vệ Ấn Độ, đã hạ sinh Thái Tử Tất Đạt Đa dưới cây Vô Ưu trong vườn hoa Lâm Tỳ Ni - chính là đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia thành đạo sau này. Sau khi Thái tử Đản sinh, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất nói: "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn", ý nói: "Ta chính là người tôn quý nhất trong vũ trụ, ta sẽ độ khắp tất cả chúng sanh thoát khỏi cảnh trầm luân sanh tử". Sau đó chín rồng phun nước (cửu long phún thủy) tắm gội cho Thải tử. Về sau, hằng năm tín đồ Phật giáo nhân kỷ niệm ngày này, đều long trọng tổ chức đại lễ khánh chúc Đản sinh đức Từ phụ và tắm Phật theo truyền thống Phật giáo.

Để tịnh hóa thân, khẩu, ý của mỗi cá nhân, khi tay chúng ta cầm nước sạch thơm tắm gội trên thân Thái tử Tất Đạt Đa, trong tâm cần phải thành khẩn chúc nguyện, xướng tụng "Hôm nay con được tắm đức Như Lai, trí tuệ và công đức sẽ hội tụ một cách trang nghiêm thanh tịnh, (với công đức này) sẽ khiến cho chúng sanh xa lìa những cấu uế của năm trược, (và chúng con) đồng nguyện chứng được Pháp thân thanh tịnh của đức Như Lai... "

Nguyện diệt trừ tham dục, sân hận và ngu si, khiến cho từng ý nghĩ, từng lời nói, từng hành động của chính mình được bảo trì trong sự thanh tịnh, hy vọng xã hội được an ninh, không có những sự việc như bạo lực, giả trá, tà ác... môi trường ngày càng trong sạch tốt đẹp. Nương nhờ công đức tắm Phật, cũng như gội rửa những bụi bẩn nhơ uế phiền não của chính mình, xa hơn nữa sẽ làm tốt đất nước xã hội của chúng ta, chuyển năm trược ác thế trở thành cõi Tịnh độ thanh tịnh, chuyển tà niệm trong lòng mỗi người trở thành cõi Phật thiện lương. Đây chính là ý nghĩa chân chánh của "Tắm Phật".

Hình ảnh Khánh chúc Phật Đản tại Trung Quốc:

Phật học viện Trung Quốc (中国佛学院)

Chùa Lục Tổ (六祖寺) - thành phố Tứ Hội, tỉnh Quảng Đông

Thiền tự Nam Hoa (南华禅寺) - huyện Khúc Giang, thành phố Thiệu Quan, tỉnh Quảng Đông

Hòa thượng Truyền Chánh - Phương trượng Thiền tự Nam Hoa tắm Phật

Chùa Thiếu Lâm (少林寺)

Pháp sư Vĩnh Tín - Phương trượng chùa Thiếu Lâm

Chùa Long Tuyền (龙泉寺) - Bắc Kinh

Pháp sư Học Thành - Phương trượng chùa Long Tuyền niêm hương

Quang cảnh Pháp hội

Diễn tấu cổ tranh

Đội ngũ nghinh thỉnh

Pháp hội khánh chúc Thánh Đản và tắm Phật

Pháp sư Đại An - Phương trượng Tổ Đình Đông Lâm lễ Phật thỉnh Thánh

Tổ Đình Đông Lâm (东林祖庭) - Lô Sơn, tỉnh Giang Tây

Pháp sư Đại An chủ lễ tắm Phật

Chư tăng tắm Phật và kinh hành

Pháp sư Thự Chánh - Phương trượng chùa Năng Nhân khai thị

Chùa Năng Nhân (能仁寺) - Giang Tô

Chùa Trà Am (茶庵寺) - Giang Môn, tỉnh Quảng Đông

Chùa Vân Cư (云居寺) - Bắc Kinh

Pháp sư Quả Kiên - Giám viện chùa Vân Cư tắm Phật

Thiền tự Tịnh Cư (净居禅寺) - núi Thanh Nguyên, tỉnh Giang Tây

Chùa Hương Sơn (香山寺) - tỉnh Hà Nam

Pháp hội tắm Phật

Pháp hội phóng sanh

Chùa Thái Bình (太平寺) - Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang

Quang cảnh Pháp hội phóng sanh

Chùa Cảm Ứng (感应寺) - Đại Thông, Thanh Hải

Pháp sư Trí Tuệ - trụ trì chùa Cảm Ứng

Chùa Nam Phổ Đà (南普陀寺) - Hạ Môn - Nghinh thỉnh tượng Phật Đản sinh

Pháp sư Tắc Ngộ - Phương trượng chùa Nam Phổ Đà tắm Phật

Quang cảnh Pháp hội

Chùa Ngưỡng Sơn(仰山寺) - thành phố Võ Huyệt, tỉnh Hồ Bắc

Pháp sư Giác Đăng hướng dẫn tứ chúng tắm Phật

Giảng đường Phổ Giác (普觉讲堂) - Yên Đài, tỉnh Sơn Đông

Pháp sư Lý Văn niêm hương

Pháp sư Ngộ Thật tụng Phát nguyện truyền Tam quy ngũa giới nhân ngày Phật đản

\

Chùa Ngọc Phật (玉佛寺) - Thượng Hải - Pháp sư Giác Tỉnh hướng dẫn đại chúng tắm Phật

Pháp hội truyền đăng

Văn nghệ mừng Phật Đản

Chùa Tĩnh An (静安寺) - Thượng Hải

Chùa Hoa Nghiêm (华严寺) - Tây An, Thiểm Tây

Pháp sư Khoan Xương - trụ trì chùa Hoa Nghiêm

Chùa Báo Tổ (报祖寺) - Tân Châu, tỉnh Hồ Bắc - Pháp sư Ấn Hư chủ trì

Chùa Thiên Phật (千佛寺) - Phong Nhuận, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc

Thiền tự Bạc Liên (泊莲禅寺) - thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc

Pháp sư Hằng Thành - Trụ trì Thiền tự Bạc Liên

Thiền tự Bách Lâm (柏林禅寺) - huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc

Pháp sư Minh Ảnh truyền Tam Quy Ngũ giới cho tín chúng

Khóa lễ Quy y

 

Thanh Như dịch theo thông tin Phật giáo Trung Quốc

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Visitor
Visitor