26/10/2011 09:45 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

TP.HCM: Công bố Hội đồng Thập sư Đại giới đàn Hành Trụ 2011

(GNO-TP.HCM): Thường trực Thành hội Phật giáo TP.HCM và Ban Tổ chức Đại giới đàn Hành Tru 2011 vừa cung thỉnh HT. Thích Tắc An làm Đàn đầu Hòa thượng đàn Tỳ kheo. Đại giới đàn Hành Trụ 2011 sẽ được tổ chức và đầu tháng 11 - 2011.

wwwTHT.jpg
Giới tử Đại giới đàn Huệ Lưu 2008 do THPG TP.HCM tổ chức
Ảnh: Bảo Thiên

HT. Thích Tắc An là một vị giáo phẩm của Phật giáo TP.HCM, hiện là Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương, Chứng minh Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM và Ban Đại diện Phật giáo quận 2, TP.HCM, viện chủ chùa Thiên Tôn 2, quận 2.

Ngoài ra, trong Hội đồng thập sư đàn Tỳ  kheo, Ban tổ chức còn cung thỉnh HT. Thích Như Niệm làm Yết ma A Xà Lê; Hòa thượng Thích Chơn Lạc làm Giáo thọ A Xà Lê, Hòa thượng Thích Minh Thông làm Giáo thọ A Xà Lê 2 kiêm Tuyên Luật sư Đại giới đàn.
 
wwwHTTa.jpg
HT. Thích Tắc An - Đàn đầu Hòa thượng Đại giới đàn Hành Trụ 2011

HT. Thích Viên Giác - Thành viên HĐCM, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự THPG TP.HCM được cung thỉnh làm Đàn đầu Hòa thượng đàn Sa di.

Trong khi đó, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Hạnh được cung thỉnh làm làm Hòa thượng Đàn đầu , Ni trưởng Thích nữ Tịnh Thường làm Yết ma A Xà Lê và Ni trưởng Thích nữ Như Đức làm Giáo thọ A Xà Lê đàn Tỳ kheo Ni của Đại giới đàn.

Sau lễ khai mạc Đại giới đàn Hành Trụ 2011, nghi thức truyền giới các Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Thức xoa, Sa di, Sa di Ni sẽ được bắt đầu vào 16 giờ 30 ngày 11-11 (tức ngày 16-10-Tân Mão) và kéo dài đến hết ngày 12-11 (tức ngày 17-10-Tân Mão) tại hai giới trường Huê Nghiêm (quận 2) và Từ Nghiêm (quận 10).

Tâm Nhiên

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Visitor
Visitor