Kỳ bố-tát đầu tiên của chư Tăng TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566
Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 29-5 (29-4 Âm lịch), tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 22 Ban Trị sự quận, huyện đã vân tập bố-tát, thính giới kỳ đầu tiên sau lễ kiết giới An cư kiết hạ.
Kỳ bố-tát đầu tiên của chư Tăng TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 ảnh 1

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN niêm hương bạch Phật

Chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Phật giáo TP.HCM cùng đại chúng đã đảnh lễ lịch đại Tổ tại Tổ đường, sau đó tuần tự trang nghiêm tại chánh điện thực hiện các nghi thức bố-tát.

Tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN niêm hương bạch Phật; toàn thể đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối theo pháp.

Kỳ bố-tát đầu tiên của chư Tăng TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 ảnh 2

Hòa thượng Thích Minh Thông trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát giữa đại chúng

Giữa đại chúng, Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đại vị thuyết giới giới Tỳ-kheo và Bồ-tát.

Theo truyền thống của Phật giáo TP.HCM, trong mùa An cư kiết hạ mỗi hàng tháng, chư Tăng bố-tát, tụng giới chung hai kỳ vào sáng 14 và 29 Âm lịch.

Đây là kỳ bố-tát đầu tiên của chư Tăng TP.HCM sau lễ tác pháp, kiết giới An cư kiết hạ Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.

Kỳ bố-tát đầu tiên của chư Tăng TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 ảnh 3

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN đảnh lễ Tam bảo

Kỳ bố-tát đầu tiên của chư Tăng TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 ảnh 4

Chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM, TP.Thủ Đức, 22 Ban Trị sự quận huyện tham gia kỳ bố-tát

Kỳ bố-tát đầu tiên của chư Tăng TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 ảnh 5

Bố-tát nhằm nuôi lớn các pháp lành

Kỳ bố-tát đầu tiên của chư Tăng TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 ảnh 6

Thanh tịnh tự thân, Tăng đoàn

Kỳ bố-tát đầu tiên của chư Tăng TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 ảnh 7

Đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo

Kỳ bố-tát đầu tiên của chư Tăng TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 ảnh 8

Giới luật được nhấn mạnh là biểu hiện của thọ mạng Chánh pháp

Kỳ bố-tát đầu tiên của chư Tăng TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 ảnh 9

Bố-tát là nghi thức đặc thù của giới xuất gia

Kỳ bố-tát đầu tiên của chư Tăng TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 ảnh 10

Bố-tát là nghi thức đặc thù từ thời Đức Phật nhằm nuôi dưỡng các pháp thiện lành

Kỳ bố-tát đầu tiên của chư Tăng TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 ảnh 11

Giới luật còn, tức Phật pháp còn trên thế gian

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày