Giác Ngộ Online - Nguyệt San
NSGN.jpg
30/10/2014 17:51 (GMT+7)
NSGN - Kinh điển của Phật giáo dù cho “lưu truyền tám vạn tư” đi nữa thì cũng không ra ngoài “Tam học”... Xem tiếp...
chu Hu.jpg
21/09/2014 17:02 (GMT+7)
NSGN - Theo chúng tôi, cho Hư là giả, không thật, rỗng không, thực chẳng khác nào chúng ta ngày trước học Tam tự kinh đã đọc thuộc và nhanh... Xem tiếp...
09/09/2014 17:54 (GMT+7)
NSGN - Nhiều người vẫn tin rằng bất kỳ ai cũng được sinh ra với một số mệnh riêng. Số mệnh ấy quy định hoàn cảnh ra đời của mỗi người... Xem tiếp...
NSGN.jpg
02/09/2014 13:53 (GMT+7)
NSGN - Kiến thức siêu việt của Phật giáo bắt đầu nơi mà ở đó khoa học kết thúc (Egerton C. Baptist). Xem tiếp...
anh nsgn.jpg
27/07/2014 17:55 (GMT+7)
NSGN - Nói rằng hiện hữu là hiện hữu từ lý Duyên khởi, tức là tùy thuộc - phát sinh; và như vậy, tự tính của hiện hữu là không thực có... Xem tiếp...
anh hoa binh 3.jpg
21/07/2014 12:51 (GMT+7)
NSGN - Sự hiện hữu và những ảnh hưởng tốt đẹp của đạo Phật trên thế gian này trải qua hơn hai ngàn năm trăm năm... Xem tiếp...
anh NS 1.jpg
09/07/2014 07:58 (GMT+7)
NSGN - Tiếp theo việc tuyên dương Chánh pháp là hộ trì Phật pháp, vì có Chánh pháp, chúng ta mới hộ trì. Xem tiếp...
20/05/2013 05:44 (GMT+7)
NSGN - Tịch Thiên (Śāntideva, tục danh: Sāntivarman) là một triết gia, một Tăng sĩ Phật giáo Đại thừa sống vào khoảng cuối thế kỷ VII và nửa đầu thế kỷ VIII Tây lịch Xem tiếp...
21/12/2012 07:32 (GMT+7)
NSGN - Nhân loại có ba vấn đề mà từ trước đến nay, và cả từ nay đến mai sau, vẫn còn là vấn đề chưa bao giờ có thể đến hồi kết thúc. Đó là vấn đề quan hệ giữa con người và tự nhiên, quan hệ giữa con người - con người, và quan hệ tự thân của con người Xem tiếp...
16/11/2012 10:39 (GMT+7)
NSGN - Trung quán tông luận phá mọi kiến giải về Thực tướng, không phải để phủ nhận Thực tướng mà để đưa đến Prajña (trí tuệ Bát-nhã) hay Trực giác Vô nội dung [contentless Intuition] Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Page: « 1 2 3 4 [5] 6 » 
QC Sách mới - Nguyệt san
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Nguyệt san
QC Phật học cơ bản
Liên hệ QC - Nguyệt san
Địa điểm phát hành GN, Nguyệt san
QC Tế điên Hòa thượng
Phật pháp bách vấn
Lời Phật dạy


DÀNH CHO
QUẢNG CÁO
Powered by Sacomtec
Giấy phép số 109/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 19/03/2008. Tổng biên tập: HT. Thích Trí Quảng.