08/11/2016 10:43 (GMT+7)
GN - Tinh thần cốt yếu của Bát kỉnh pháp chính là giúp nữ giới tiêu trừ ngã chấp, đạt đến vô ngã.  Xem tiếp...
29/10/2016 07:32 (GMT+7)
GN - Người trí thức sẽ áp dụng Tứ diệu đế và Bát Chánh đạo thế nào trong đời sống, công việc, học tập...? Xem tiếp...
nammonduc.jpg
27/10/2016 13:17 (GMT+7)
GN - Muốn chuyển hóa phiền não, thanh tịnh thân tâm, thăng hoa tuệ giác cần phải thực hành thiền định... Xem tiếp...
26/10/2016 08:41 (GMT+7)
GN - Xả chấp được giải thoát. Xả chấp là tùy duyên... Xem tiếp...
pds.jpg
19/10/2016 15:00 (GMT+7)
GN - Dù chúng ta tin theo lời Phật và truyền thống, mỗi khi đau ốm đều tụng Bảy giác ý (Thất giác chi)... Xem tiếp...
14/10/2016 08:17 (GMT+7)
GN - Theo Đức Phật, một quốc gia hùng mạnh, trên hết cần thành tựu sự “yên dân”. Xem tiếp...
12/10/2016 08:35 (GMT+7)
GN - Việc đúng sai đều nằm trong sự tương đối của thời gian và không gian.  Xem tiếp...
08/10/2016 07:41 (GMT+7)
GN - Hoạt động của Giáo hội trên cơ sở thống nhất ý chí và hành động, thống nhất tổ chức và lãnh đạo... Xem tiếp...
06/10/2016 07:18 (GMT+7)
GN - Nếu ai không vương 9 pháp này đích thị là bậc chân tu, cao tăng, thạc đức, ngược lại là ác tăng, ác Tỳ-kheo. Xem tiếp...
05/10/2016 08:14 (GMT+7)
GN - Niềm tin mù quáng, mê lầm có tác hại rất lớn, nó là kết quả của nhận thức cảm tính, thiếu trí tuệ sáng suốt. Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Page: « 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 936
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2018 - Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor