13/10/2017 08:03 (GMT+7)
GN - Tứ đại thiên vương (Catummahārājā) là bốn vị trời ngụ tại bốn hướng chính của núi Tu-di (Sineru). Xem tiếp...
khatthuc.jpg
12/10/2017 11:08 (GMT+7)
GN - Một trong những định nghĩa Tỳ-kheo là khất sĩ, nghĩa đen là người hành khất, kẻ ăn xin. Xem tiếp...
nhanqua.jpg
08/10/2017 06:48 (GMT+7)
GN - Giáo lý Nhân quả - Nghiệp báo xác định rõ con người là chủ nhân của nghiệp và là kẻ thừa tự của nghiệp. Xem tiếp...
05/10/2017 11:22 (GMT+7)
GN - Hiếu dưỡng với cha mẹ, cúng dường các bậc đáng kính là một trong những pháp lành cao quý... Xem tiếp...
ngamtrang 1.jpg
28/09/2017 10:13 (GMT+7)
GN - Theo Thế Tôn, người ta sống ở đời ‘giống như trăng’. Người thiện có các đặc điểm như trăng non... Xem tiếp...
causieu.jpg
22/09/2017 14:09 (GMT+7)
GN - Tế đàn hay đại hội tế lễ ở xã hội Ấn Độ cổ đại là hình thức thiết lập đàn tràng, hiến tế... Xem tiếp...
buddhism-2387822_960_720.jpg
15/09/2017 06:47 (GMT+7)
GN - Người tu học Phật đều biết rằng, Bát Chánh đạo là nền tảng quan trọng của toàn bộ giáo pháp Thế Tôn. Xem tiếp...
a cungduong mecha.jpg
06/09/2017 12:07 (GMT+7)
GN - Mùa Vu lan về, mọi người con Phật lại thêm một lần suy ngẫm sâu hơn về thâm ân sinh thành... Xem tiếp...
Le Tu tu tai HVPG co so LMX (6).JPG
05/09/2017 10:20 (GMT+7)
GN - Tự tứ, tiếng Phạn là Pravāraṇā, Trung Hoa dịch âm là Bát-lợi-ba-lạt-noa, Bát-hòa-la, dịch ý là mãn túc... Xem tiếp...
Le Tu tu tai HVPG co so LMX (6).JPG
04/09/2017 14:06 (GMT+7)
GN - Có một hoạt động đặc thù của chư Tăng Ni sau ba tháng an cư kiết hạ kết thúc, đó là lễ Tự tứ thiêng liêng... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Page: « 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 957
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2018 - Tư vấn
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor