khenche.jpg
08/12/2019 12:21 (GMT+7)
GN - Dư luận có sức mạnh đặc thù. Về phương diện tích cực, nó có thể góp phần mạnh mẽ để chuyển hóa Xem tiếp...
ThanPhat.jpg
05/12/2019 11:27 (GMT+7)
GN - Có năm cực trọng tội (ngũ nghịch tội) là năm tội nặng nhất mà người phạm phải sẽ bị đọa vào địa ngục Xem tiếp...
30/11/2019 15:05 (GMT+7)
GN - Phòng hộ sáu căn là một trong những pháp tu căn bản của người đệ tử Phật. Xem tiếp...
cungduong.jpg
23/11/2019 09:04 (GMT+7)
GN - Tài sản của mình thật nhưng nếu thiếu phước duyên thì không ngăn được lửa cháy, nước trôi Xem tiếp...
21/11/2019 10:55 (GMT+7)
GN - Nói về người tu, đương nhiên Phật tử tại gia dễ đổ nghiệp hơn, vì sống ngoài đời, gặp nhiều việc phức tạp Xem tiếp...
18/11/2019 14:15 (GMT+7)
GN - Mấy năm trở lại đây, số lượng các bạn trẻ và những người trí thức đến với Phật giáo ngày càng nhiều. Xem tiếp...
DucPhat2.jpg
16/11/2019 08:49 (GMT+7)
GN - Theo Thế Tôn, phải có trí mới nhiếp thọ được tài sản, chẳng những không bị thất thoát mà còn sinh lợi. Xem tiếp...
khaunghiep.jpg
13/11/2019 13:00 (GMT+7)
GN - Trong ba nghiệp thân, khẩu, ý của con người thì khẩu nghiệp là dễ phạm nhất Xem tiếp...
hanhthien.png
10/11/2019 07:47 (GMT+7)
GN - Giáo lý của Đức Phật căn bản là để dạy ta tránh làm hại và giúp đỡ người khác càng nhiều càng tốt. Xem tiếp...
Duc The ton.png
07/11/2019 07:15 (GMT+7)
GN - Về lịch sử, chúng ta có thể thấy từ Phật giáo Nguyên thủy tiến lên Phật giáo Bộ phái, cho đến... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.044
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor