hanhthien.png
10/11/2019 07:47 (GMT+7)
GN - Giáo lý của Đức Phật căn bản là để dạy ta tránh làm hại và giúp đỡ người khác càng nhiều càng tốt. Xem tiếp...
Duc The ton.png
07/11/2019 07:15 (GMT+7)
GN - Về lịch sử, chúng ta có thể thấy từ Phật giáo Nguyên thủy tiến lên Phật giáo Bộ phái, cho đến... Xem tiếp...
04/11/2019 11:29 (GMT+7)
GN - Đức Phật buông xả hết hơn thua, im lặng rất lâu nhưng cuối cùng Ngài đã nói lên bài kệ cảnh tỉnh Xem tiếp...
anh nhasu 8.jpg
02/11/2019 08:00 (GMT+7)
GN - Phật pháp có nhiều pháp môn tu tập thích hợp cho nhiều căn cơ, hoàn cảnh khác nhau Xem tiếp...
sanhdiet.jpg
28/10/2019 15:22 (GMT+7)
GN - Quán sát vô thường, nhân duyên, có sinh ắt có diệt là một trong những pháp hành quan trọng của giáo pháp Thế Tôn. Xem tiếp...
Phat thuyet kiinh Phap Hoa.jpg
25/10/2019 09:20 (GMT+7)
GN - Kinh Pháp hoa (Saddharma puṇḍarīka Sūtra) là một trong những bộ kinh thuộc truyền thống Đại thừa Xem tiếp...
buddhist-string-theory-1024x620.jpg
23/10/2019 11:27 (GMT+7)
GN - Trong suốt hàng nghìn năm hiện diện, Phật giáo đã có những đóng góp nhất định cho xã hội Xem tiếp...
570228-DT_16.jpg
23/10/2019 08:10 (GMT+7)
GN - Năm căn có tác dụng hàng phục phiền não, dẫn nhập và làm tăng thượng trên con đường Thánh Xem tiếp...
BTN_0282.jpg
22/10/2019 11:13 (GMT+7)
GN - Đi trên con đường của Bồ-tát, ngày nay, ta không chỉ riêng cần lắng nghe nhau. Xem tiếp...
1.jpg
19/10/2019 12:46 (GMT+7)
GN - Không có việc lắng nghe sâu và những lời ái ngữ thì rất khó hướng tới sự hòa bình. Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Page: « 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.044
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor