Tấm gương sáng ngời cho mọi thế hệ (*)

Tấm gương sáng ngời cho mọi thế hệ (*)

Những nét đặc thù của  cố Đại lão Hòa   thượng Thiện   Hào khi ngài còn hiện thân trong cuộc đời phục vụ cho Đạo pháp, cho Dân tộc, và đặc biệt là đối với Giáo hội, THPG, Tăng Ni thành phố nói riêng và Tăng Ni trong cả nước nói chung, đó là suốt trong thời gian 86 năm thể nhập trong cuộc đời, ngài đã thể hiện Bồ tát hạnh, phục vụ cho đạo, cho đời, cho Giáo hội, cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam. Ngài là tấm gương sáng ngời cho mọi thế hệ soi chung.

Trong cương vị lãnh đạo Giáo hội, Hòa thượng luôn luôn hài hòa đối với các cấp Giáo hội, từ T.Ư đến địa phương, nơi nào có nhu cầu Phật sự cần đến, thì ngài đều hiện diện thể hiện tinh thần Đại sĩ để ôn tồn giải quyết những Phật sự tại trụ xứ đó. Qua lời nói, oai nghi, đạo phong của ngài trong cương vị lãnh đạo Giáo hội, khi ban đạo từ ngài dạy: “Chúng ta hãy vì đạo, vì đời mà phục vụ, hy sinh bản thể cá nhân, quên đi những bất đồng dị biệt, cùng nhau hòa hợp để xây dựng Giáo hội, cùng nhau phục vụ Đạo pháp và Dân tộc”. Những giáo từ đó là ánh sáng, là phương châm sinh hoạt tại mỗi địa phương, thể hiện trong lục hòa cộng trụ, tứ chúng đồng tu để xiển dương đạo pháp và trang nghiêm Giáo hội.

Đối với ngành Tăng sự, ngài thường sách tấn như sau: “Quý thầy làm công tác Tăng sự, là công tác Tăng sai, là công tác Giáo hội, bởi ngành Tăng sự đứng đầu trong các ban ngành của Giáo hội. Các thầy phải luôn luôn ôn tồn với Tăng Ni, gương mẫu trong công việc, hy sinh cá thể để phục vụ cho chúng Tăng tức là phục vụ cho Giáo hội”.

Từ khi thống nhất và thành lập Giáo hội năm 1981, tới ngày Hòa thượng “quảy dép về Tây”, trong các Đại giới đàn, từ năm 1987-1997 ngài luôn được cử làm Trưởng ban Tổ chức các Đại giới đàn do Thành hội Phật giáo TP.HCM tổ chức, để truyền trao giới pháp cho Tăng Ni đắc giới tu học.

Trong các khóa An cư kiết hạ hàng năm cho Tăng Ni thành phố, trong cương vị lãnh đạo, Hòa thượng luôn thể hiện tinh thần giới luật Phật chế định cho người xuất gia, để sách tấn Tăng Ni qua những lời ngài dạy: “Các Tăng Ni nên biết, nên giữ, nên hành trì giới luật. Vì giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn thì Phật pháp còn,… chúng ta nguyện sống đúng giới luật để được an lạc và giải thoát…”.

Đối với Tăng Ni, Hòa thượng luôn thể hiện từ bi - hỷ xả - hài hòa - thông cảm, nhưng nghiêm nghị. Mỗi khi Tăng Ni hữu duyên được diện kiến và tiếp xúc với ngài sẽ nhận thấy được đức tính vô vàn khả kính mà ngài luôn thể hiện khi tiếp Tăng độ chúng, ngài nói: “Chư Tăng, chư Ni là tương lai của Giáo hội, là măng non đang được vun bồi để một mai trong tương lai tre tàn măng sẽ mọc nối tiếp, kế thừa mạng mạch của Phật pháp tại thế gian này. Tôi khuyên quý vị nên giữ gìn oai nghi, đạo đức, ý chí xuất gia từ thuở ban đầu để không uổng công tế độ của thầy tổ quý vị”.

Từ những lời nói mộc mạc, hiền hòa, đức độ, từ tốn của Hòa thượng là bài học ngàn vàng cho chúng ta, là kim chỉ nam, là những lời giáo huấn vô tận, chúng ta luôn lấy đó làm sự nghiệp trên lộ trình tu nhân học Phật, hoằng hóa lợi sanh để phục vụ cho Giáo hội, cho Đạo pháp, cho xã hội. Chúng tôi thiết nghĩ muốn báo đáp ân sư, báo đáp Tứ trọng ân, không thể thờ ơ, giải đãi trong bổn phận, trách nhiệm của người xuất gia - đệ tử Phật.

Thành tâm cầu nguyện ba ngôi Tam bảo, mười phương chư Phật và Giác linh Hòa thượng thường gia hộ cho chúng ta vững niềm tin, dày nghị lực để thẳng tiến trên lộ trình giác ngộ, mà chư Phật, chư Tổ đã thành tựu giác ngộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Quý Mão - 2023 - Thiết kế: Tống Viết Diễn

Xuân vô thường

GNO - Đầu năm là dịp các chùa tổ chức lễ cầu an, mọi người trở về chùa để cầu nguyện một năm mới an lành, vạn sự hanh thông, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Ảnh: Trần Thế Phong

Tâm vô úy và không phiền muộn

GNO - Theo từ điển Collins thì từ của năm 2022 là “Permacrisis - Một giai đoạn bất ổn và mất an toàn kéo dài, đặc biệt là do một loạt các sự kiện thảm khốc”. 1

Thông tin hàng ngày