, 01:38 (GMT+7)
Mùa Xuân & Phật Giáo
25/01/2009 17:02 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đầu Xuân Nhất Phật Viên & các tự viện tổ chức Pháp hội.

(GNO-Đài Loan) : Các ngôi chùa ở Đài Loan, năm nay nhân dịp xuân về sẽ tổ chức pháp hội Tam Thiên Phật. Pháp sư Truyền Trí, Phương trượng Nhất Phật Viên - bán đảo Hằng Xuân, huyện Bính Đông, cũng hướng dẫn tín chúng hướng về thập phương chư Phật, sám hối những tội chướng oan nghiệt trước đây, và cầu tiêu tai giải nạn, đồng thời gieo giống phước điền về sau. Cho nên vào ngày mồng 1 tết (26/01/09), tổ chức lễ bái một nghìn vị Phật hiền kiếp trang nghiêm quá khứ; ngày mồng 2 (27/01/09), lễ bái một nghìn vị Phật hiền kiếp hiện tại; ngày mồng 3 (28/01/09), lễ bái một nghìn vị Phật hiền kiếp tnh tú vị lai.

nhatchan 1.jpg

Nhất Phật Viên - Hằng -Đài Loan

Pháp sư Truyền Trí nói, đệ tử của Phật lễ bái Tam Thiên Phật, trước hết phải hiểu rõ ba nghìn vị Phật từ đâu đến. Đức Phật quá khứ Thích Ca Như Lai, vốn đã xuất gia học đạo vào thời kỳ mạt pháp của đức Phật Diệu Quang, khi Ngài nghe nói về 53 danh hiệu Phật, thì sanh lòng hoan hỉ, liền chuyển dạy cho ba nghìn người đều thọ trì 53 vị Phật, cuối cùng ba nghìn người này đều thành tựu Phật quả. Cho nên, Lễ bái ba nghìn vị Phật, chính là hy vọng trong tương lai, sẽ có cơ hội gặp được một trong ba nghìn vị Phật, nhận được sự gia trì, có lẽ cũng có khả năng thành tựu Phật chủng.

nhatchan 2.jpg

Quang cảnh bên ngoài Nhất Phật Viên

Trong "Kinh Phật Thuyết Thí Đăng Công Đức" Phật dạy: "Người bố thí đèn, được phước báo vô lượng vô biên không thể tính kể, chỉ có Như lai mới có thể biết rõ". Dùng tất cả các loại đèn, đèn dầu, đèn nến, thành tâm cúng Phật, sẽ được phước báo vô lượng. Năm mới nên đốt đèn lạy Tam Thiên Phật, vì đèn đại biểu cho quang minh, cho trí tuệ. Đốt đèn trước Tam Bảo Phật Pháp Tăng, thì đời đời thân thể sáng suốt, tâm ý trong lành, chỗ ở không sợ tối tăm.

"Kinh Phật Thuyết Phân Biệt Thiện Ác Nghiệp Báo" nói: Người đốt đèn cúng Phật, được 10 điều lợi ích:1.   Nhục nhãn thanh tịnh.2.   Được thiên nhãn thanh tịnh.3.   Xa lìa năm món độc.4.   Đầy đủ các thiện căn.5.   Thông minh trí tuệ.6.   Vắng bặc mọi ngu si.7.   Không đọa trong ba đường ác.8.   Được tôn quý tự tại.9.   Vãng sanh về các cõi trời.10.  Mau chứng Niết Bàn.

nhatchan 3.jpg

Đường Vạn Phật của Nhất Phật Viên

Nhân đây có thể hiểu, đốt đèn cúng Phật, một mặt được chư Phật chư Bồ Tát phóng quang gia bị, tiêu trừ các nghiệp chướng. Mặt khác, nhờ đốt đèn mà chính mình được tăng trưởng phước báo trí tuệ, gia đình và sự nghiệp của mình đều huy hoàng rạng rỡ.

Thanh Như dịch theo thông tin Phật giáo Đài Loan

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Các tin đã đăng:
© 2009 Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ.
Ghi rõ nguồn Giác Ngộ Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.