14/05/2009 11:49 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Phát huy & tạo điều kiện để chư Ni cống hiến năng lực cho Giáo hội

BTS THPG Tiền Giang đã tổ chức lễ ra mắt Phân ban Đặc trách Ni giới. PV Giác Ngộ đã có cuộc tiếp xúc với hai vị giáo phẩm Ni: NT.TN Như Bình và NS.TN Tịnh Nghiêm.  

-Thưa Ni trưởng, xin Ni trưởng nhận định về tình hình sinh hoạt tu học của chư Ni Phật giáo tỉnh Tiền Giang? Phân ban Đặc trách Ni giới Tiền Giang sẽ ra mắt trong thời gian tới, theo Ni trưởng, nhân sự chọn lựa cho Phân ban sẽ hội đủ điều kiện gì?
ntnhubinhtgiang.gif

- Ni trưởng TN.Như Bình, trụ trì chùa Linh Thứu, TP.Mỹ Tho

Phân ban Đặc trách Ni giới (PBĐTNG) Tiền Giang ra mắt sẽ là một tổ chức của Ni giới, trực thuộc Ban Tăng sự, với mục đích quản lý, tổ chức, hướng dẫn giúp đỡ cho chư Ni học tập, sinh hoạt, giữ gìn tư cách phẩm hạnh, đạo đức và đào tạo trở thành những giáo phẩm Ni đóng góp cho đạo pháp cũng như xã hội. Chư Ni PG tỉnh Tiền Giang hiện đang tham gia các hoạt động: từ thiện xã hội, an sinh, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường…

Hiện nay, chư Ni có điều kiện trau dồi kiến thức, vun bồi thế học… tuy nhiên, một ít Ni trẻ không tránh khỏi sự tác động của xã hội, lãng quên đời sống phạm hạnh. Bên cạnh đó, việc xa thầy tổ, xa quy củ thiền môn, giới luật lơ là, một số ít Ni trẻ buông lung, xa dần lý tưởng xuất gia giải thoát, hủy phạm giới luật, đánh mất kỷ cương Phật pháp… PBĐTNG Tiền Giang ra đời sẽ làm chỗ nương tựa vững chắc, hỗ trợ tinh thần, khuyến khích chư Ni phát huy tiềm năng, tạo điều kiện để Ni trẻ cống hiến năng lực cho GH.

Về cơ cấu nhân sự của PBĐTNG Tiền Giang đa số là ủy viên BTS, biết làm việc, biết tổ chức và cũng rất năng nổ, nhiệt tình. Sau khi thành lập, PBĐTNG Tiền Giang sẽ đặt văn phòng tại chùa Tịnh Nghiêm (TP. Mỹ Tho). Bước đầu, PBĐTNG Tiền Giang sẽ thực hiện một số các hoạt động như: Thăm chư Ni trong tỉnh đang ACKH tại trường hạ tập trung; Giải quyết một số việc bất cập trong Ni chúng (Ban Giám luật); Thống kê tự viện Ni, Ni chúng (Ban quản lý danh bộ); Tổ chức khóa bồi dưỡng hoằng pháp cho các vị trụ trì chưa qua trường lớp (Ban Giáo dục và Ban Hoằng pháp)... Tôi tin rằng, Ni giới Tiền Giang đặc biệt là Ni trẻ dựa trên truyền thống tốt đẹp của Ni giới Việt Nam sẽ phát huy năng lực hoàn thành tốt Phật sự.

-Thưa Ni sư, sau khi thành lập PBĐTNG, sẽ có những định hướng cũng như những hành động cụ thể nào nhằm đẩy mạnh hoạt động của chư Ni trong toàn tỉnh?

tinhnghiem.gif

- Ni sư TN.Tịnh Nghiêm, Trưởng ban TTXH THPG Tiền Giang

Năm 1986, BTS THPG đi vào nề nếp của nhiệm kỳ I. Từ nhiệm kỳ này, chư Ni đã đóng góp ít nhiều công tác Phật sự cho GH, Ni giới từng bước tham gia ngành giáo dục (dạy tại các trường TCPH, SCPH, các trường hạ); hoằng pháp, thuyết giảng các đạo tràng Phật tử trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, Ni giới tham gia hiệu quả ngành từ thiện xã hội với phương châm “Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường Đức Phật”.

Sau khi ra mắt PBĐTNG, cũng như các ban ngành của Giáo hội, PBĐTNG sẽ chia ra các chuyên ngành và bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, phát huy khả năng, sở trường của mỗi cá nhân.

- Về giáo dục, hoằng pháp sẽ tập hợp chư Ni tốt nghiệp các khóa đào tạo giảng sư, cử nhân Phật học, giảng dạy các trường trung cấp và sơ cấp Phật học.

- Bổ nhiệm trụ trì sẽ chọn người tối thiểu tốt nghiệp trung cấp Phật học, có đủ kiến thức và đạo hạnh, có hướng dẫn Phật tử tu tập.

- Từ thiện xã hội có định hướng, có cơ sở mang tính thiết thực hơn ngoài những hoạt động bình thường (mổ mắt cho bệnh nhân đục thủy tinh thể, xây nhà tình thương, làm cầu, cấp học bổng…), an dưỡng đường cho tu sĩ, viện dưỡng lão; xã hội hóa trường mầm non từ thiện (bán trú miễn phí), giúp người lao động nghèo an tâm mưu sinh khi con họ được giáo dục, chăm sóc đầy đủ; tham gia các cấp Hội Khuyến học giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học. Bảo trợ chư Ni khó khăn hoàn tất các cấp học… mô hình này sẽ được nhân rộng trong tất cả các tự viện Ni toàn tỉnh Tiền Giang.

H.Diệu thực hiện

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.000
Nguyệt san Giác Ngộ
Trại sáng tác Mỹ thuật Zen Art
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2019 - Thời sự
Địa điểm phát hành GN, cụm Thời sự
Sách GN - cụm THỜI SỰ
An cư chùa Phước Khánh - Thời sự, 3-5 > 18-6-2019
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 2
Visitor
Visitor