01/10/2013 11:19 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ thăm các chùa Khmer