29/09/2020 12:09 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thông báo tuyển dụng nhân sự của Tập đoàn Hoa Sen

TẬP ĐOÀN HOA SEN - BAN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP HOA SEN

logo_ths.jpg

1. Vị trí tuyển dụng: Quản lý hành chính - Số lượng 10 nhân sự

1.1. Tiêu chuẩn tuyển dụng

- Giới Tính: Nam

- Tuổi: 25 trở lên

- Trình độ: Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực về Tâm lý học, Đông phương học, Nhân học, Tôn giáo, Giáo dục học.

- Kinh nghiệm: tối thiểu 02 năm trở lên về Quản lý Hành chính, nhân sự và Tổ chức sự kiện có liên quan đến Phật giáo.

- Địa điểm làm việc: tại Đạ Huoai - Lâm Đồng (được bao ăn ở)

- Ưu tiên:
+ Tôn giáo: Phật giáo, am hiểu Phật pháp, các giáo lý và nghi lễ Phật giáo theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (ưu tiên Phật tử thuần thành).

+ Ăn chay trường hoặc chấp nhận ăn chay.

+ Có kỹ năng sư phạm, đạo đức tốt và mô phạm (ưu tiên giáo viên)

+ Am hiểu pháp luật lao động, pháp luật Nhà nước về tôn giáo

+ Có kỹ năng lập kế hoạch và triển khai kế hoạch.
1.2. Mô tả công việc

1.2.1. Công tác hành chính nhân sự

-  Công tác nhân sự liên quan đến sinh hoạt tại Đại Tùng Lâm:

+ Thực hiện công tác đối ngoại với chính quyền địa phương, tổ chức phật giáo.
+ Quản lý số lượng phật tử tham gia các khóa tu, thực hiện các thủ tục hành chính để đăng ký với chính quyền địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

+  Bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt, giờ giấc, phổ biến các quy định chung đến các phật tử tham gia khoá tu nhằm đảm bảo tuân thủ thanh quy của đạo tràng.
-  Quản lý hành chính:
+ Quản lý tài sản, trang thiết bị và cấp phát trang thiết bị, vật tư phục vụ công việc.

+ Lập kế hoạch và giám sát việc thực hiện về mua sắm, sửa chữa, cải tạo tài sản, công cụ dụng cụ của Công ty.
1.2.2. Công tác tổ chức sự kiện

- Lập kế hoạch, bố trí nhân sự, huy động nguồn lực cần thiết, phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các sự kiện tôn giáo theo quy định của Pháp luật.

- Sắp xếp, bố trí nhân sự, tổ chức các khóa tu thường xuyên, các buổi niệm phật và cúng Phật hàng ngày.

- Tham gia hướng dẫn sinh hoạt trong các khóa tu theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

1.2.3. Công tác giảng huấn

- Giảng huấn cho các Phật tử, người tham gia tu đạo theo đúng tinh thần giáo lý Phật giáo.

- Đào tạo văn hóa, kỹ năng cho phật tử khi có yêu cầu từ Ban Lãnh đạo.
Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.

...

TẬP ĐOÀN HOA SEN - BAN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP HOA SEN

1. Vị trí tuyển dụng Trưởng nhóm hành chính – Số lượng 20 nhân sự

1.1. Tiêu chuẩn tuyển dụng

- Giới Tính: Nam/Nữ

- Tuổi: 25 - 40

- Trình độ: Trung cấp trở lên thuộc các lĩnh vực về tâm lý học, đông phương học, nhân học, tôn giáo, giáo dục học.

- Kinh nghiệm: 02 năm trở lên về Quản lý Hành chính, nhân sự và Tổ chức sự kiện.

- Địa điểm làm việc: tại Đạ Huoai – Lâm Đồng (được bao ăn ở)

- Ưu tiên:
+ Tôn giáo: Phật giáo, am hiểu Phật pháp, các giáo lý và nghi lễ Phật giáo theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (ưu tiên Phật tử thuần thành).

+ Ăn chay trường hoặc chấp nhận ăn chay.

+ Có kỹ năng sư phạm, đạo đức tốt và mô phạm

+ Có hiểu biết về pháp luật lao động, pháp luật Nhà nước về tôn giáo

+ Có kỹ năng lập kế hoạch và triển khai kế hoạch.
1.2. Mô tả công việc

1.2.1. Công tác nhân sự và các hoạt động khác

- Công tác nhân sự liên quan đến sinh hoạt tại Đại Tùng Lâm:
+ Thực hiện công tác đối ngoại với chính quyền địa phương, tổ chức Phật giáo theo sự phân công của Quản lý và Ban Lãnh đạo.

+ Theo dõi danh sách số lượng Phật tử tham gia các khóa tu, giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính để đăng ký với chính quyền địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

+ Thực hiện bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt, giờ giấc, phổ biến các quy định chung đến các Phật tử tham gia khoá tu nhằm đảm bảo tuân thủ thanh quy của đạo tràng.
- Công tác hành chính:
+ Kiểm tra danh mục tài sản, trang thiết bị và giám sát việc cấp phát trang thiết bị, vật tư phục vụ công việc.

+ Giám sát việc thực hiện về mua sắm, sửa chữa, cải tạo tài sản, công cụ dụng cụ của Công ty.
1.2.2. Công tác tổ chức sự kiện

- Điều phối, quản lý số lượng CBCNV, Phật tử tham dự các sự kiện tôn giáo và phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai các sự kiện tôn giáo theo quy định của Pháp luật.

- Kiểm tra việc sắp xếp, bố trí nhân sự, tổ chức các khóa tu thường xuyên, các buổi niệm Phật, cúng Phật hàng ngày.

- Tham gia hướng dẫn trong các khóa tu theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

1.2.3. Công tác giảng huấn

- Giảng huấn cho các Phật tử, người tham gia tu đạo theo đúng tinh thần giáo lý Phật giáo.

- Đào tạo văn hóa, kỹ năng cho Phật tử khi có yêu cầu từ Ban Lãnh đạo.

Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo

PCT DTL.jpg

...

TẬP ĐOÀN HOA SEN - BAN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP HOA SEN

1. Vị trí tuyển dụng Chuyên viên hành chính – Số lượng 30 nhân sự

1.1. Tiêu chuẩn tuyển dụng

- Giới Tính: Nam/Nữ

- Tuổi: 25 trở lên

- Trình độ: Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên

- Kinh nghiệm: 01 năm trở lên về công tác Hành chính, nhân sự và Tổ chức sự kiện.

- Địa điểm làm việc: tại Đạ Huoai – Lâm Đồng (được bao ăn, ở)

- Ưu tiên:
+ Tôn giáo: Phật giáo, am hiểu Phật pháp, các giáo lý và nghi lễ Phật giáo theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (ưu tiên Phật tử thuần thành).

+ Ăn chay trường hoặc chấp nhận ăn chay.

+ Có kỹ năng sư phạm, đạo đức tốt và mô phạm (ưu tiên giáo viên)

+ Có kỷ luật tốt (ưu tiên bộ đội xuất ngũ)
1.2. Mô tả công việc

1.2.1. Công tác hành chính nhân sự

- Công tác nhân sự liên quan đến sinh hoạt tại Đại Tùng Lâm:
+ Lập danh sách và theo dõi danh sách số lượng Phật tử tham gia các khóa tu, thực hiện các thủ tục hành chính để đăng ký với chính quyền địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

+ Thực hiện bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt, giờ giấc, phổ biến các quy định chung đến các phật tử tham gia khoá tu nhằm đảm bảo tuân thủ thanh quy của đạo tràng.
- Công tác hành chính:

    + Kiểm tra danh mục tài sản, trang thiết bị và giám sát việc cấp phát trang thiết bị, vật tư phục vụ công việc.

    + Thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, cải tạo tài sản, công cụ dụng cụ của Công ty.

1.2.2. Công tác tổ chức sự kiện

- Lập danh sách CBCNV, phật tử tham dự các sự kiện tôn giáo và phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai các sự kiện tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật và giáo hội.

- Kiểm tra việc sắp xếp, bố trí nhân sự, tổ chức các khóa tu thường xuyên, các buổi niệm Phật, cúng Phật hàng ngày.

- Tham gia hướng dẫn trong các khóa tu.

- Tham gia công tác hậu cần trong các sự kiện tôn giáo.

1.2.3. Công tác giảng huấn

- Hỗ trợ việc tổ chức các lớp giảng huấn cho các Phật tử, người tham gia tu đạo theo đúng tinh thần giáo lý Phật giáo.

- Tổ chức việc đào tạo văn hóa, kỹ năng cho Phật tử khi có yêu cầu từ Ban Lãnh đạo.
Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý, Ban Lãnh đạo

Vui lòng liên hệ:

+ Số điện thoại: (028) 3997. 5569
+ Email:
tuyendung@hoasengroup.vn
+ Hotline: 0332.116.161


Tập đoàn Hoa Sen

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.074
Nguyệt san Giác Ngộ
RONG NHO - Xuân Canh Tý (1)
SALA TRAVEL - Xuân Canh Tý
TƯỢNG ĐÁ MỸ HẢO - Xuân Canh Tý
Chùa Đức Tạng, Bình Phước - XUÂN CANH TÝ
KỲ ANH - Xuân Canh Tý
Địa điểm phát hành GN, cụm Đại hội
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2021 - Đại hội
Dành cho Quảng cáo - Tết Đinh Dậu
Visitor
Visitor