04/01/2020 12:38 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Danh sách

721 Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm năm 2019

GNO - Tại Hội nghị kỳ 4 - Khóa VIII, Ban Tăng sự T.Ư đã trình danh sách tấn phong giáo phẩm 60 vị từ Thượng tọa lên Hòa thượng; 275 vị từ Đại đức lên Thượng tọa; 46 vị từ Ni sư lên Ni trưởng và 340 vị từ Sư cô lên Ni sư.

Theo đó, đối với các vị được tấn phong lên Hòa thượng, Ni trưởng phải hội đủ các điều kiện sau: tuổi đời từ 60 trở lên; tuổi đạo từ 40 hạ lạp trở lên hoặc năm thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni từ năm 1979 trở lên, đã được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư.

Đối với các vị xuất gia được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư phải có tuổi đời từ 45 trở lên; tuổi đạo từ 25 hạ lạp trở lên, hoặc thọ giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni từ năm 1994 trở về sau này.

Sau đây là danh sách 60 vị được tấn phong lên giáo phẩm Hòa thượng, 275 vị được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, 46 vị Ni trưởng và 430 vị Ni sư trong Hội nghị của Trung ương GHPGVN diễn ra vào ngày 30-12-2019 vừa rồi.


DANH SÁCH 60 VỊ ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM HÒA THƯỢNG

1 (9).jpg

1 (18).jpg
1 (1).JPG

1 (15).JPG


DANH SÁCH 275 VỊ ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM THƯỢNG TỌA

1 (4).JPG

1 (17).JPG

1 (11).JPG

trang 4 .JPG

trang 5.JPG

1 (6).JPG
1 (12).JPG

1 (14).JPG

1 (5).JPG
1 (8).JPG
1 (3).JPG
1 (10).JPG

1 (19).JPG
aa.JPG

1 (13).JPG
1 (2).JPG


DANH SÁCH 46 VỊ ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM NI TRƯỞNG

ANHAB (16).JPG
ANHAB (35).JPG
ANHAB (27).JPG
ANHAB (36).JPG


DANH SÁCH 340 VỊ ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM NI SƯ

ANHAB (20).JPG
ANHAB (21).JPG


ANHAB (31).JPG

ANHAB (28).jpg

ANHAB (3).JPG
ANHAB (42).JPG
ANHAB (2).JPG

ANHAB (17).JPG

ANHAB (43).JPG
sc.JPG
ANHAB (33).JPG

ANHAB (18).JPG

ANHAB (1).JPG

ANHAB (14).JPG
ANHAB (26).JPG

ANHAB (23).JPG

ANHAB (34).JPG

ANHAB (5).JPG

ANHAB (24).JPG

BTV
 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.069
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor