24/09/2020 11:11 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đại giới đàn Huệ Hưng vẫn nhận hồ sơ đến 30-9-2020

Việt Nam Quốc Tự - trụ sở BTS GHPGVN TP.HCM

GNO - Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM thông báo về tấn phong giáo phẩm và Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 gởi đến BTS GHPGVN 24 quận huyện, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Theo đó, thực hiện tinh thần thông báo số 342/TB-HĐTS/BTSTW, ngày 18-9-2020, của Ban Thường trực HĐTS, Ban Tăng sự T.Ư; Căn cứ tinh thần phiên họp ngày 18-9-2020 của BTS GHPGVN TP, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP. HCM thông báo:

I. Tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị thường niên kỳ 5 khóa VIII GHPGVN

1. Tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng: Tuổi đời từ 60 trở lên (sinh năm 1960 trở lên), tuổi đạo từ 40 Hạ lạp trở lên (thọ giới Tỳ-kheo/Tỳ-kheo-ni từ năm 1980 trở lên).

2. Tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư: Tuổi đời từ 45 trở lên (sinh năm 1975 trở lên), tuổi đạo từ 25 Hạ lạp trở lên (thọ giới Tỳ-kheo/Tỳ-kheo-ni từ năm 1995 trở lên).

3. Những Tăng, Ni tại địa phương do BTS GHPGVN quận huyện quản lý, hội đủ điều kiện theo quy định của Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự T.Ư; Các Ban tiến hành lập hồ sơ và danh sách đăng ký việc tấn phong giáo phẩm với Ban Thường trực BTS, Ban Tăng sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh.

* Hồ sơ gồm: Bản copy (có thị thực) giáo chỉ tấn phong Thượng tọa/Ni sư đối với tấn phong giáo phẩm Hòa thượng/Ni trưởng.

Bản copy (có thị thực) Chứng nhận Tăng Ni, Chứng điệp thọ giới Tỳ-kheo/Tỳ-kheo-ni đối với tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư; Sơ yếu lý lịch Tăng Ni (mẫu TNO2);  Lý lịch tư pháp số 1; Văn bản đề xuất, danh sách Tăng Ni (đủ điều kiện) được tấn phong giáo phẩm và các thủ tục đính kèm.

4. Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tấn phong giáo phẩm từ các BTS Phật giáo quận huyện (không tiếp nhận trực tiếp từ Tăng, Ni) từ ngày ban hành thông báo này đến ngày 30-10-2020 (7 giờ 30 – 10 giờ 30, thứ Hai - thứ Sáu hàng tuần). Mọi chi tiết xin liên hệ Đại đức Thích Trung Nguyện (0903125445), Ủy viên HĐTS, Phó Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.

II. Đại Giới đàn Huệ Hưng PL.2564 - DL.2020

Thực hiện tinh thần phiên họp ngày 18-9-2020 của Ban Thường trực BTS, các Ban chuyên môn trực thuộc, Phân ban Ni giới GHPGVN TP và Thường trực BTS GHPGVN 24 quận huyện về việc thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại Giới đàn Huệ Hưng PL.2564 - DL.2020 của GHPGVN TP; Văn phòng Ban Tăng sự Phật giáo TP vẫn tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký thọ giới đến ngày 30-9-2020 (từ 7 giờ 30 – 10 giờ 30, thứ Hai - thứ Sáu hàng tuần) đối với các giới tử hội đủ điều kiện như điều 44, 45, 46 chương IX – Nội quy Ban Tăng sự T.Ư GHPGVN đã quy định.

Thừa lệnh Hòa thượng Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP đã ấn ký ngày 22-9-2020.

H.Diệu
 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.074
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Lịch GN 2021, Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2021 - Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor