04/04/2016 14:27 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
TP.Hồ Chí Minh:

Kế hoạch tổ chức Phật đản & Tuần Phật đản PL.2560

Phật đản PL.2559 tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Ngày 23-3, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2560 TP.HCM đã ấn ký kế hoạch số 088/KH.PĐ/PGTP tổ chức Đại lễ Phật đản & Tuần lễ Phật đản PL.2560 của GHPGVN TP.HCM.

Kế hoạch gởi đến chư tôn đức giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN, ban/ngành trực thuộc GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN 24 quận/huyện, Hội đồng Điều hành HVPGVN, Ban Điều hành lớp Cao - trung cấp giảng sư, các trường/lớp Cao - trung - sơ cấp Phật học, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện TP.HCM.

Năm 2016 là năm đất nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang mở ra một trang sử mới để chuẩn bị tổ chức nhiều sự kiện quan trọng như: bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp; kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN (1981- 2016); tổ chức Diễn đàn Phật giáo Quốc tế chào mừng 1 năm cộng đồng Asean; tiến hành Đại hội đại biểu GHPGVN cấp quận/huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016- 2021. Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hồ Chí Minh cũng khẳng định sự thành tựu các công tác Phật sự trong quá trình hình thành và phát triển, nhất là công tác xây dựng Việt Nam Quốc Tự, một cơ sở Giáo hội có nhiều dấu ấn lịch sử của Phật giáo và Dân tộc, sẽ trở thành "Trung tâm văn hóa - hành chánh - tâm linh" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố trong tương lai.

Đặc biệt, Đại lễ Phật đản và Tuần lễ Phật đản PL.2560 tại TP.Hồ Chí Minh năm nay sẽ được tổ chức quy mô - trọng thể, phát huy tính ưu việt của ngày lễ hội văn hóa tín ngưỡng dân tộc và lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới, cũng như đánh dấu sự thành tựu Phật sự trọng đại của GHPGVN thành phố trong năm 2016, hướng đến chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN (1981- 2016) và Đại hội đại biểu GHPGVN cấp quận/huyện, lần thứ  IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Căn cứ Thông bạch số 025/2016/TB.HĐTS, ngày 7-3-2016, của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2560 tại các tỉnh, thành trong cả nước;

- Thực hiện tinh thần phiên họp, ngày 22-3-2016, của Ban Trị sự, quý Ban chuyên ngành GHPGVN TP.Hồ Chí Minh và Ban Trị sự Phật giáo 24 quận/huyện về việc triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và Tuần lễ Phật đản PL.2560 (từ ngày 14 đến 21-5-2016 nhằm ngày 8đến15-4-Bính Thân) tại TP.Hồ Chí Minh;

Nay, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và Tuần lễ Phật đản PL. 2560 cụ thể như sau:

A. CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP.HỒ CHÍ MINH:

I. BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ:

Ban Chứng minh: HT.THÍCH HIỂN PHÁP, HT.THÍCH ĐỨC NGHIỆP, đồng Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT.THÍCH HIỂN TU, Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM GHPGVN; HT.THÍCH VIÊN GIÁC, HT.THÍCH GIÁC TƯỜNG, đồng Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN; HT.THÍCH TẮC AN, HT.THÍCH VIÊN MINH, đồng Thành viên HĐCM GHPGVN

BAN TỔ CHỨC:

-Trưởng ban: HT.THÍCH TRÍ QUẢNG

- Phó ban: HT.THÍCH THIỆN TÁNH (Thường trực), HT.THÍCH THIỆN TÂM, HT.THÍCH NHƯ NIỆM, HT.THÍCH TỊNH HẠNH, HT.THÍCH MINH CHƠN, HT.THÍCH NHƯ TÍN, HT.THÍCH MINH THÔNG, HT.THÍCH HUỆ VĂN, HT.THÍCH THIỆN ĐỨC, HT.THÍCH GIÁC HÀ.

-Ủy viên: Các Trưởng ban Trị sự 24 Quận - Huyện: -  HT.THÍCH THIỆN BẢO, TT.THÍCH LỆ TRANG,TT.THÍCH THANH PHONG, TT.THÍCH HIỂN ĐỨC, TT.THÍCH NHẬT TỪ, NT.THÍCH NỮ TỊNH NGUYỆN, NT.THÍCH NỮ NHƯ CHÂU.

-Ban Thư ký: ĐĐ.THÍCH THIỆN QUÝ, ĐĐ.THÍCH QUANG THẠNH, ĐĐ.THÍCH TRUNG NGUYỆN

-Tài chánh: HT.THÍCH TỊNH HẠNH (kiêm)

-Kế toán: SC.THÍCH NỮ NHƯ HÒA

Các Tiểu ban

1. Tiểu ban Nội dung:

-Trưởng ban: HT.THÍCH THIỆN TÁNH.

- Ủy viên: - ĐĐ.THÍCH THIỆN QUÝ, ĐĐ.THÍCH QUANG THẠNH, ĐĐ.THÍCH TRUNG NGUYỆN.

2. Tiểu ban Tiếp tân:

- Trưởng ban: HT.THÍCH NHƯ NIỆM

- Ủy viên: (Hòa thượng Trưởng ban tiếp tân điều phối)

3. Tiểu ban Nghi lễ:

- Đặc trách Nam tông:

- HT. THÍCH THIỆN TÂM (TB)

(Các UV do Hòa thượng Trưởng ban điều phối)

- Đặc trách Bắc tông:

- TT.THÍCH LỆ TRANG (TB)

(Các UV do Thượng tọa Trưởng ban điều phối)



4. Tiểu ban Xướng ngôn:

-Trưởng ban: ĐĐ.THÍCH QUANG THẠNH

- Phó ban: ĐĐ.THÍCH LỆ MINH

- Ủy viên: ĐĐ.THÍCH THIỆN CHÂU

5. Tiểu ban Thiết trí lễ đài:

- Cố vấn: HT.THÍCH HUỆ VĂN

- Trưởng ban: TT.THÍCH THANH PHONG

Phó ban: TT.THÍCH HIỂN ĐỨC

- Ủy viên: (Thượng tọa Trưởng ban thiết trí lễ đài điều phối)

6. Tiểu ban Văn nghệ - Triển lãm - Hội chợ Văn hóa - Ẩm thực:

- Trưởng ban: TT.THÍCH NHẬT TỪ

- Ủy viên: (Thượng tọa Trưởng ban Văn hóa điều phối).

* Lưu ý: Ban Văn hóa GHPGVN Thành phố phải thiết lập kế hoạch tổ chức các tiết mục văn hóa cúng dường Phật đản theo đúng nội dung Thông bạch số 025/2016/TB.HĐTS của TƯGH và trình Ban Trị sự GHPGVN TP xét duyệt.

7. Tiểu ban Trật tự:

- Trưởng ban: HT.THÍCH HẠNH NGỘ

- Ủy viên: (Hòa thượng Trưởng ban trật tự điều phối)

* Lưu ý: Hòa thượng Trưởng ban trật tự có thể mời thêm các thành viên có kế hoạch phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên trong ban để thực hiện tốt công tác trật tự và ổn định vị trí các đoàn tại lễ đài chính.

8. Tiểu ban Liên lạc và phụ trách tài liệu:

- Trưởng ban: ĐĐ.THÍCH TRUNG NGUYỆN 

- Phó ban: TT.THÍCH TẮC HUÊ

- Ủy viên:  ĐĐ.THÍCH VẠN THIỆN, ĐĐ.THÍCH MINH THUẬN, SC.THÍCH NỮ NHƯ HÒA, ĐH.HOÀNG TUYÊN, ĐH.NGỌC THỦY, ĐH.PHƯỚC HIẾU, ĐH.HOA HẠNH

9. Tiểu ban Hương đăng - Chung cổ: ĐĐ.THÍCH TÂM HOA, ĐĐ.THÍCH MINH BẢO, Chư Tăng Việt Nam Quốc Tự (Q.10).

10. Tiểu ban Thông tin - truyền thông (TT-TT):

- Trưởng ban: HT.THÍCH THIỆN BẢO (kiêm)

- Phó ban: ĐĐ.THÍCH MINH THUẬN

- Ủy viên: (Hòa thượng Trưởng ban TT-TT điều phối)

BÁO – ĐÀI: Truyền hình An Viên (AVG), Báo Giác Ngộ.

* Lưu ý: Hòa thượng Trưởng ban TT-TT có thể mời thêm các thành viên để tham gia và có kế hoạch phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên trong ban; đồng thời phối hợp với báo đài để thực hiện tốt công tác TT-TT trong ngày Đại lễ Phật đản tại lễ đài chính và tuần lễ Phật đản.

11.Tiểu ban Y tế:

- Trưởng ban: BS.VÕ KHAI NGHIỆP (TP.khám YHCT NV.Phước Long – Q.9)

- Phó ban: ĐĐ.THÍCH THIỆN HƯƠNG (Ch.Phổ Quang-TB), SC.THÍCH NỮ HUỆ ĐẠO (NV.Phước Long – Q.9).

- Ủy viên: Các Y sĩ Phòng khám Y học Cổ truyền NV.Phước Long (Q.9).

12. Tiểu ban Âm thanh-Ánh sáng: Công ty TNHH âm thanh - ánh sáng Bose

13. Tiểu ban Dâng hoa & Trà nước: PT. ĐẠO TRÀNG PHÁP HOA (TP), PT. HOA HUỆ, PT.DIỆU HỒNG, PT.HOA TÂM (Nhuệ).

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC:

a. Địa điểm: VIỆT NAM QUỐC TỰ, số 242-244, đường 3/2, P.12, Quận10.

b. Thời gian: Đúng 06 giờ, ngày 15-4-Bính Thân (thứ Bảy 21-5-2016) 

* Lưu ý: Suốt thời gian cử hành lễ, chư tôn đức Tăng - Ni đắp y hậu, Phật tử mặc áo tràng trang nghiêm. Mỗi đơn vị quận/huyện có một biểu ngữ dẫn đầu (qui cách: 2m x 0,6m, nền vàng chữ đỏ).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Q/H

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2560

Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện có trách nhiệm hướng dẫn Tăng-Ni, Phật tử đứng đúng theo vị trí do Ban Tổ chức qui định. Mỗi đoàn cử một vị giữ trật tự, nhắc nhỡ Đoàn tự trang nghiêm trong khi hành lễ.

- Đúng 04 giờ, ngày Rằm tháng Tư (Âm lịch), tất cả tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trên toàn thành phố, đồng loạt trang nghiêm cử 3 hồi chuông trống Bát nhã để rước lễ đản sanh.

- Từ  05giờ, ngày Rằm tháng Tư (Âm lịch), quý tôn đức Tăng Ni, Phật tử 24 Q/H tập trung về Lễ đài chính của Phật giáo Thành phố tại Việt Nam Quốc Tự, quận 10 để tham dự Đại lễ Phật đản PL.2560 được chính thức cử hành đúng 06 giờ sáng cùng ngày.

- Đặc biệt, trước ngày Rằm, vào lúc 05 giờ, mùng 09-4-Bính Thân (ngày 15-5-2016), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức rước kiệu hoa thỉnh tôn tượng Phật đản sanh từ Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (chùa Ấn Quang, Q.10) đến Lễ đài chính của Giáo hội Phật giáo Thành phố (Việt Nam Quốc Tự, Q.10) theo lộ trình như sau: bắt đầu từ Chùa Ấn Quang à đường Sư Vạn Hạnh à đường 3/2 à vào cổng chào Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2).

- Năm nay, Ban Trị sự GHPGVN Tp.Hồ Chí Minh không tổ chức diễu hành xe hoa, vì tập trung tổ chức trọng thể tại Lễ đài chính của Phật giáo Thành phố. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện và tình hình thực tế, các Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện có thể tổ chức diễu hành xe hoa tại địa phương nhưng phải báo trình chính quyền địa phương để được quan tâm và giúp đỡ.

Sau khi Đại lễ Phật đản tại lễ đài chính được hoàn mãn, các Tăng Ni và Phật tử tiếp tục tham dự Đại lễ Phật đản do các Tự viện tổ chức tại địa phương.

III. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH LỄ: (tại lễ đài chính cho Phật giáo Thành phố và các quận/huyện)

1. Cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm, quý quan khách quang lâm lễ đài.

2. Tuyên bố lý do, thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự.

3. Lễ chào Quốc kỳ – Đạo kỳ.

4. Tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2560 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

5. Tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2560 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

6. Tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản.

7. Phát biểu của đại diện lãnh đạo Chính quyền TP.Hồ Chí Minh.

8. Cử hành nghi lễ cúng dường Phật đản PL.2560.

·  Cử ba hồi chuông trống Bát-nhã rước Lễ Đản sanh.

· Niệm hương.

· Toàn thể Đạo tràng nhập Từ bi quán.

· Dâng hoa cúng dường Phật đản.

· Nghi thức tụng niệm (Nam tông - Bắc tông).

· Hồi hướng.

· Thả chim bồ câu - bong bóng mừng Khánh đản.

· Lời cảm tạ của Ban Tổ chức

IV. CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM - THUYẾT GIẢNG:

1.Tọa đàm: Ban Hoằng pháp GHPGVN Thành phố chịu trách nhiệm tổ chức theo chủ đề của Trung ương Giáo hội.

2.Thuyết giảng:

Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện chủ động, tổ chức và liên hệ để cung thỉnh quý Giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương/Thành phố đến thuyết giảng tại các Lễ đài của Quận-Huyện, cũng như tại các Tự viện, vào thời gian thuận tiện nhất.

Việc kết nối, chuyển tải hình ảnh các buổi thuyết giảng, chiếu phim Phật giáo, văn nghệ… nhằm chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2560, các đơn vị Phật giáo Quận/Huyện và Tự viện tổ chức phải đăng ký và thống nhất với Ban Văn hóa GHPGVN Thành phố.

B. TỔ CHỨC PHẬT ĐẢN CỦA CÁC BAN/NGÀNH PHẬT GIÁO TP. HCM, BAN TRỊ SỰ GHPGVN 24 QUẬN/HUYỆN VÀ CÁC TỰ VIỆN:

- Treo biểu ngữ, pano, áp phích, cờ, kết hoa, lồng đèn, bong bóng Phật đản, tại lễ đài chính của Quận/huyện, các cở sở Tự viện tại địa phương, hoặc tổ chức hoa đăng, phóng sanh, thuyền hoa, kiệu hoa… cần phải liên hệ với UBND, UBMTTQ, Phòng Nội vụ, Phòng VHTT (nếu tổ chức tại Lễ đài chính ở quận/huyện) hoặc cơ quan chính quyền tại địa phương (nếu thực hiện bên ngoài các cơ sở tự/viện) để được sự hỗ trợ việc tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2560.

- Tổ chức Đại lễ và thiết lập lễ đài chính (vườn Lâm-tỳ-ni) tại trụ sở của các Ban Trị sự Quận/huyện, hoặc các cơ sở Tự viện phải thực hiện theo đúng chương trình của Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản GHPGVN Thành phố đề ra. (Trường hợp tổ chức tại nơi công cộng phải liên hệ với các Cơ quan, Chính quyền địa phương để được hướng dẫn và hỗ trợ).

- Cung thỉnh chư tôn giáo phẩm đại diện Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật giáo Thành phố quang lâm chứng minh và tham dự Đại lễ tại Lễ đài chính của các Quận/huyện.

- Tổ chức văn nghệ, triển lãm văn hóa phẩm Phật giáo, tọa đàm, hội chợ văn hóa, ẩm thực (nếu có) phải thực hiện theo sự chỉ đạo của GHPGVN Thành phố; liên hệ Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố và các Cơ quan Chính quyền tại địa phương để được quan tâm giúp đỡ.

- Thỉnh Giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương và Thành phố về thuyết giảng tại địa phương.

-  Khuyến khích Phật tử treo cờ Phật giáo, lồng đèn, đèn hoa… tại tư gia trong các ngày Đại lễ Phật đản.

- Phổ biến rộng rãi đến chư Tăng Ni, Phật tử về kế hoạch Đại lễ Phật đản và tham dự tại lễ đài chính của Phật giáo Thành phố, các Quận/Huyện.

- Tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ và đài liệt sĩ; tổ chức ủy lạo, từ thiện xã hội, thăm và tặng quà các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với đất nước, thương bệnh binh, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, mồ côi, trại dưỡng lão v.v… tại địa phương hoặc các tỉnh/thành để mang Thông điệp từ bi của đạo Phật đến với mọi người.

- Tùy tình hình thực tế, quý Ban Trị sự Phật giáo Quận/Huyện và các cơ sở Tự viện có thể tổ chức Đại lễ Phật đản quy mô, trọng thể tại địa phương (từ mùng 08 đến ngày 15/4 ÂL) nhằm hướng đến kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN (1981- 2016) và tôn vinh ngày Đản sanh của đức Phật chính là ngày Lễ hội Văn hóa Tín ngưỡng Dân tộc và Lễ hội Văn hóa Tôn giáo Thế giới.

VII. CÁC BIỂU NGỮ TRANG TRÍ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2560:

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2560

ĐOÀN KẾT HÒA HỢP, TRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM, TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI

PHỤC VỤ CHÚNG SANH LÀ THIẾT THỰC CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT

*Lưu ý: Cờ Tổ  quốc treo bên trái, cờ Phật giáo treo bên phải (từ ngoài nhìn vào); Cờ Tổ quốc lớn hơn cờ Phật giáo từ 01 - 02 cm.

VIII.  THĂM VIẾNG - TƯỞNG NIỆM:

Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Thành phố PL.2560 kết hợp cùng các Ban Trị sự GHPGVN-Q/H, Tăng Ni, Phật tử tổ chức thăm viếng và cử hành Lễ tưởng niệm vào sáng ngày 14-4-Bính Thân tại các địa điểm như sau:

1.Tượng đài Bác Hồ (trước UBND TP.HCM, Q.1) Tượng Quách Thị Trang (Công viên Bách Tùng Diệp, Q.1): Ban Trị sự GHPGVN-TP. HCM, Q.1, Q.4, Q.Phú Nhuận, Tăng Ni và Phật tử các cơ sở địa phương cùng tham dự (GHPGVN-Q.1, Q.4, Q.PN chủ động kết hợp tổ chức)

2. Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức (Quận 3): Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Q.1, Q.3, Q.4, Q.5, Q.10, Q. Phú Nhuận, Lớp SCPH Q.3, Tăng Ni và Phật tử các cơ sở tại địa phương đồng tham dự. (Ban Trị sự GHPGVN Q.3 có trách nhiệm thực hiện công tác trang trí). 

3. Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Hồ Chí Minh (Q.9): Ban Trị sự GHPGVN-TP. HCM, Q.2, Q.9, Q.Thủ Đức và Tăng Ni, Phật tử các cơ sở địa phương cùng tham dự. (GHPGVN-Q.2, Q.9, Q. Thủ Đức chủ động kết hợp tổ chức).

4. Đài Tưởng niệm Chiến khu An Phú Đông (Q.12): Ban Trị sự GHPGVN Q.12, chư Tăng Ni và Phật tử tại các cơ sở địa phương cùng tham dự.

5. Khu Di tích Lịch sử Ngã Ba Giồng (H.Hóc Môn): Ban Trị sự GHPGVN H. Hóc Môn, chư Tăng Ni và Phật tử các cơ sở địa phương cùng tham dự.

6. Đền Tưởng niệm Bến Dược (H.Củ Chi): Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, H. Củ Chi, Ban Giám hiệu và Tăng Ni sinh Trường Cao - Trung cấp Phật học Tp.Hồ Chí Minh, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa  và Tăng Ni, Phật tử các cơ sở địa phương cùng tham dự.

Để chương trình ngày Đại lễ Phật đản PL.2560 tại TP.HCM được thành tựu viên mãn, Ban Trị sự GHPGVN Thành phố đề nghị chư Tôn đức Giáo phẩm, Tăng Ni và Phật tử 24 Quận/huyện vân tập về Lễ đài tập trung của GHPGVN Thành phố để tham dự ĐẠI LỄ đúng thời gian như chương trình đã quy định.

P.V

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.073
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Lịch GN 2021, Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2021 - Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor