28/04/2017 12:38 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
TP.HCM:

Kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ PL.2561

GNO - HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thay mặt Ban Thường trực BTS, Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ thanh phố ban hành kế hoạch số 102/2017/KH/BTS về tổ chức An cư kiết hạ PL.2561.

Theo đó, kế hoạch gởi đến chư tôn đức giáo phẩm GHPGVN, ban chuyên ngành GHPGVN, BTS GHPGVN 24 quận huyện, Hội đồng Điều hành HVPGVN, Ban Điều hành Lớp Cao trung cấp giảng sư, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học, Ban Chủ nhiệm các Lớp Sơ cấp Phật học, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện TP.HCM.

TND_7809_704060262.jpg
Tăng Ni sinh Học viện PGVN (cơ sở Lê Minh Xuân) tác pháp an cư lần đầu tiên - PL.2560

Căn cứ Tỳ ni Luật tạng, hàng năm vào 3 tháng mùa mưa, Tăng Ni phải tập trung về một trú xứ nhất định để kiết giới an cư nhằm thúc liễm thân tâm, tu tập và trau dồi Giới-Định - Tuệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

Căn cứ Thông bạch số 096/2017/TB.HĐTS, ngày 4-3-2017, của Ban Tăng sự Trung ương  GHPGVN về việc tổ chức An cư kiết hạ PL.2561.

Thực hiện tinh thần phiên họp, ngày 11-3-2017 của Ban Trị sự, quý Ban chuyên ngành GHPGVN TP.Hồ Chí Minh và Ban Trị sự Phật giáo 24 quận huyện về việc triển khai công tác tổ chức An cư kiết hạ PL.2561 tại TP.Hồ Chí Minh.

Nay, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh thiết lập kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ PL.2561 tại TP.Hồ Chí Minh theo tinh thần như sau:

I. Ban Chứng minh

Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Viên Giác, Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Tắc An, Thành viên HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Viên Minh, Thành viên HĐCM GHPGVN.

II. Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ

.Trưởng ban: Hòa thượng Thích Trí Quảng.

.Phó ban: Hòa thượng Thích Thiện Tánh (Thường trực), Hòa thượng Thích Thiện Tâm (phụ trách PG Nam tông), Hòa thượng Thích Như Niệm, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín, Hòa thượng Thích Minh Thông, Hòa thượng Thích Minh Chơn, Hòa thượng Thích Giác Hà (phụ trách HP.Khất sĩ).

. Ủy viên: Chư tôn đức Trưởng ban Trị sự GHPGVN 24 Q/H.

. Ban Thư ký: Thượng tọa Thích Đồng Văn, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Đại đức Thích Trung Nguyện.

Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ (BCĐ-ACKH) thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức An cư, nội dung tu học và giảng dạy tại các trường hạ, đồng thời làm cố vấn tinh thần, động viên Ban Tổ chức An cư kiết hạ 24 quận huyện và Tăng Ni hành giả các trường hạ trong toàn thành phố.

III. Ban Giảng huấn

Ban Tăng sự, Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ phối hợp chọn nhân sự có đầy đủ đạo phong - đạo hạnh, kinh nghiệm tu học và khả năng giảng dạy, sau đó trình lên Ban Chỉ đạo An cư xem xét và thông qua. Tất cả nội dung giảng dạy phải thống nhất theo chương trình chung.

Ban Tổ chức các trường hạ tập trung hoặc tại chỗ đều phải liên hệ Ban Giảng huấn của BCĐ-ACKH Phật giáo thành phố để sắp xếp, cung thỉnh giảng sư cùng thống nhất chương trình giảng dạy đã được đề ra. Sau đó, Ban Tổ chức ACKH trình đơn xin phép lên BCĐ-ACKH xem xét và thông qua.

IV. Thời gian tổ chức An cư kiết hạ

Tổ chức An cư phải đủ 90 ngày theo Luật Phật chế định: Tùy theo tình hình thực tế, các quận huyện có thể tổ chức ngày vào Hạ trong khoảng thời gian từ mùng 8 đến 16-5 ÂL và kết thúc từ mùng 8 đến 16-7 ÂL, ngày vào hạ và mãn hạ phải đồng nhất.

Theo tinh thần Thông bạch 096/2017/TB.HĐTS của Trung ương Giáo hội hướng dẫn thời gian An cư như sau:

1.Đối với Phật giáo Bắc tông và Hệ phái Khất sĩ, thời gian an cư bắt đầu vào ngày 16-4 ÂL, kết thúc vào ngày 16-7 ÂL. Tuy nhiên, do năm Đinh Dậu (2017), nhuận hai tháng 6 ÂL, do đó thời gian an cư PL.2561 sẽ bắt đầu từ 16-5 ÂL (ngày 10-6-2017), kết thúc ngày 16-7 ÂL (ngày 6-9-2017).

2.Đối với Phật giáo Nam tông, thời gian An cư sẽ bắt đầu vào ngày 15-6 (nhuận) ÂL, kết thúc vào ngày 15-9 ÂL.

Trong thời gian cấm túc an cư, nếu hành giả an cư là trụ trì hay vì Phật sự tại trú xứ, Ban Chức sự hạ trường xem xét từng trường hợp cụ thể và quyết định cho bạch chúng để xin khất hạ, nhưng phải tập trung về hạ trường trước một đêm để sinh hoạt và tác pháp Tự tứ đúng ngày cùng đại chúng.

Trong mùa an cư, tất cả các Viện/Trường/Lớp Phật học tại TP.Hồ Chí Minh phải tạm ngưng sinh hoạt để Tăng Ni sinh tập trung tại một trú xứ hoặc trở về địa phương Kiết hạ an cư, thúc liễm thân tâm, tu bồi giới đức (ngoại trừ những khóa học bồi dưỡng chuyên biệt do Ban Trị sự PG TP.HCM tổ chức).

V. Các phương thức an cư

BCĐ-ACKH GHPGVN TP.HCM chỉ chứng nhận cho hai phương thức an cư như sau:

1. An cư tập trung

2. An cư tại chỗ (tác pháp an cư, đối thú an cư, tâm niệm an cư).

Các trường hợp đặc biệt, tùy theo tình hình địa phương và ý kiến đề xuất của Ban Trị sự GHPGVN Q/H, BCĐ-ACKH GHPGVN thành phố sẽ xem xét.

Đối với Tăng Ni có các duyên sự đặc biệt (phục vụ công tác Giáo hội, nhứt Tăng nhứt tự, điều kiện sức khỏe) không thể an cư tập trung được, buộc phải tâm niệm an cư, nhưng đến ngày trưởng tịnh phải trở về trường hạ tập trung tại địa phương để bố-tát; nếu tại địa phương không có trường hạ tập trung, Ban Trị sự GHPGVN quận huyện chọn một trú xứ thích hợp để Tăng Ni tập trung về bố-tát (Tăng tại trú xứ Tăng, Ni tại trú xứ Ni).

Suốt 3 tháng an cư, tất cả hành giả tại các trường hạ không được phép đi học thêm hay tự ý xuất ngoại đại giới, trừ trường hợp Tăng sai nhưng phải tuân thủ luật Kiết hạ an cư (trực đáo trực hoàn).

Ban Trị sự GHPGVN quận huyện chính là Ban Tổ chức các trường hạ tập trung tại địa phương và cung cử Ban Chức sự của hạ trường và trình lên BCĐ-ACKH Phật giáo thành phố thông qua. Ban Chức sự hạ trường phải cấm túc tại trường hạ trong suốt thời gian an cư theo luật định.

Những trường hạ Ni tại các quận huyện phải kết hợp với Phân ban Ni giới thành phố để thực hiện công tác quản lý theo tinh thần nêu trên.

1. An cư tập trung

BCĐ-ACKH GHPGVN TP.HCM ủy nhiệm quý Ban Trị sự GHPGVN quận huyện, tùy tình hình thực tế và khả năng tại địa phương, tổ chức các trường hạ và chịu trách nhiệm Pháp lý với chính quyền địa phương cũng như BCĐ-ACKH PG TP.Hồ Chí Minh.

-Tùy theo nhu cầu thực tế tại địa phương, Ban Tổ chức ACKH tại Q/H đề xuất BCĐ -ACKH Phật giáo thành phố về các phương thức tổ chức ACKH. Các trú xứ muốn tổ chức hạ tập trung đều phải được BCĐ -ACKH Phật giáo thành phố kiểm tra và xác nhận đủ tiêu chuẩn mới được tổ chức Trường hạ. Các trường hạ Ni phải liên hệ Phân ban Ni giới thành phố để được đồng thuận. (Tăng Ni phải an cư riêng biệt, người thật, số thật…).

-Những đơn vị Phật giáo quận huyện không đủ điều kiện tổ chức an cư, Ban Trị sự GHPGVN Q/H có trách nhiệm ký giấy giới thiệu Tăng Ni địa phương đến an cư tại các quận huyện có trường hạ tập trung.

BCĐ-ACKH GHPGVN thành phố đề nghị các đơn vị Phật giáo địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho những trú xứ đã từng tổ chức thành công các trường Hạ truyền thống rạng danh xưa nay, khôi phục tổ chức Hạ trường tập trung cho đại chúng tu học. Tùy vào tình hình và khả năng thực tế, khuyến khích các tự viện có đủ điều kiện tổ chức Kiết Hạ tập trung, không hạn chế số lượng Hạ trường tại mỗi địa phương. BCĐ-ACKH Phật giáo thành phố chỉ xác nhận an cư tập trung cho chúng nội thiền, chúng ngoại giới chỉ được xác nhận an cư tại chỗ.

2. An cư tại chỗ

Những tự viện có Tăng Ni thường trú, tạm trú dài hạn hợp pháp (từ 4 vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni trở lên), không đủ điều kiện mở hạ tập trung thì có thể tổ chức an cư tại chỗ, nhưng phải xin phép Ban Trị sự GHPGVN Q/H và BTS GHPGVN thành phố. Khi được các cấp Giáo hội chấp thuận mới được tổ chức an cư tại chỗ và được xem là hợp lệ. Các điểm an cư tại chỗ phải sinh hoạt theo chương trình của các trường hạ tập trung tại địa phương.

Mỗi nửa tháng, tất cả hành giả an cư tại chỗ phải tập trung bố-tát tại một trú xứ do Ban Trị sự GHPGVN địa phương quy định. BCĐ-ACKH Phật giáo thành phố sẽ căn cứ vào sự xác nhận của Ban Trị sự GHPGVN địa phương để cấp giấy Chứng nhận an cư tại chỗ.

3. Điều kiện cần và đủ để an cư tại TP.HCM

a. Tăng Ni thường trú/tạm trú dài hạn (KT3) tại địa phương trong TP.HCM.

b. Tăng Ni ngoài Thành phố có nguyện vọng an cư tập trung tại thành phố, phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành và hợp pháp về mặt tạm vắng, tạm trú.

VI. Nội dung sinh hoạt và giảng dạy tại các trường hạ

Nội dung học tập, giảng dạy trong ba tháng hạ phải giữ theo truyền thống của các Tòng lâm Hạ trường gồm: Nghi lễ hành trì của thiền gia, kinh bộ, luật bộ, luận bộ. Thực hiện đầy đủ các thời khóa: Tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành… để thể hiện các oai nghi và hạnh nguyện trong sự tu tập, sinh hoạt hàng ngày và Bố tát mỗi tháng hai lần.

- Phần kinh bộ, trích dạy một số bộ kinh từ căn bản đến nâng cao, thuần túy chuyên về kinh văn nhằm đáp ứng cho việc nghiên cứu tu tập, tránh hình thức giảng giải không có căn bản cụ thể.

- Phần luật bộ, luật thiền môn là căn bản, ngoài ra có thể triển khai thêm Hiến chương (được tu chỉnh lần V), Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN cùng một số nghị định, pháp luật của nhà nước đối với tôn giáo.

- Phần luận bộ, cần triển khai thêm hình thức thực tập thuyết giảng, báo tường, thảo luận… để từ đó tìm ra những nhân tố mới trong thế hệ Tăng Ni trẻ.

Trong mùa an cư, việc chuyên tu là phần cốt yếu, kế đến là trao dồi giáo lý truyền thống. Tất cả các chương trình tu học đều phải được sự hòa hợp và đồng thuận cao trong hệ thống tổ chức.

VII. Thủ tục hành chính

- Đơn xin phép mở hạ.

- Danh sách Ban Tổ chức, Ban Chức sự và Ban Giảng huấn trường hạ.

- Danh sách Tăng Ni an cư theo mẫu lý lịch trích ngang gồm: họ tên, pháp danh, ngày/tháng/năm và nơi sinh, Giáo phẩm, Giới phẩm, địa chỉ thường trú, chức vụ trong Giáo hội (nếu có), 02 ảnh 3x4.

- Chương trình sinh hoạt và nội dung các môn học.

Địa phương nào có tổ chức an cư, quý BTS GHPGVN Q/H nên tiến hành các thủ tục xin phép Chính quyền địa phương và Ban Trị sự GHPGVN Thành phố trước ngày 1-4-ÂL. Sau khi công tác tổ chức An cư đã ổn định, quý BTS-GHPGVN Q/H tiến hành lập danh sách Hành giả ACKH tập trung/tại chỗ gởi về Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM (Việt Nam Quốc Tự - 244 đường 3/2, P.12, Q.10) để tổng hợp, kính trình Ban Chỉ đạo ACKH Phật giáo Thành phố xét duyệt, báo cáo kết quả ACKH lên Ban Tăng sự Trung ương (VP.2 TƯGH) và báo trình các Cơ quan chức năng liên hệ. Thời gian chậm nhất là ngày 29-5 ÂL (Ban Tăng sự Phật giáo thành phố không giải quyết mọi trường hợp quá thời hạn quy định). 

VIII. Lễ tác pháp và An cư của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

BCĐ - ACKH GHPGVN TP.HCM tổ chức lễ Tác pháp An cư chung cho tất cả Thành viên của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các Ban chuyên ngành trực thuộc và BTS GHPGVN 24 Q/H (Trưởng ban, Phó ban Thường trực, các Phó Ban và Chánh Thư ký) vào lúc 6 giờ, ngày 14-5-Đinh Dậu (thứ năm – ngày 8-6-2017) tại Việt Nam Quốc Tự và lễ tác pháp Tự tứ vào ngày 13-7-Đinh Dậu (Chủ nhật – ngày 3-9-2017).

Trong mùa An cư, mỗi nửa tháng, vào lúc 6 giờ, ngày 14 ÂL và 29 ÂL (hoặc 28 ÂL nếu tháng thiếu), tất cả thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các Ban chuyên ngành trực thuộc và Ban Trị sự GHPGVN 24 Quận - Huyện (Trưởng ban, Phó ban Thường trực, các Phó Ban và Chánh Thư ký) đều phải tập trung về Việt Nam Quốc Tự để cùng chung Bố tát, sinh hoạt Phật sự.

Ban Tăng sự, Ban Nghi lễ Phật giáo thành phố chịu trách nhiệm kiết giới, tác pháp an cư - Tự tứ và bố-tát. Ban Thư ký BCĐ - ACKH thành phố có trách nhiệm kiểm danh trong lễ tác pháp an cư, tự tứ và các kỳ bố-tát để báo cáo lên BCĐ-ACKH. Chính những hoạt động này sẽ tạo nên sức mạnh đạo lực của đoàn thể Tăng già hòa hợp, nhằm giới thiệu sinh hoạt của Phật giáo Thành phố đến Tăng/Ni và tín đồ Phật tử.

Đặc biệt, trong mùa an cư năm nay, từ ngày 20 đến 29 tháng 6 (nhuận) năm Đinh Dậu, tất cả thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên ngành trực thuộc và Ban Trị sự GHPGVN 24 quận huyện (Trưởng ban, Phó ban Thường trực, các Phó ban và Chánh Thư ký) đều phải tập trung về Việt Nam Quốc Tự cùng nhau cấm túc an cư theo quy củ thiền môn nhằm thúc liễm thân tâm, tu tập tam vô lậu học, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội. Những vị đăng ký an cư theo tinh thần này, sau khi mãn hạ sẽ được cấp văn bằng An cư kiết hạ nhiệm kỳ 2012-2017 của GHPGVN TP.HCM.

Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM cũng phải thực hiện việc tác pháp an cư, tự tứ, bố-tát, sinh hoạt và nghi thức quá đường cho các thành viên tại trụ sở Phân ban theo phương thức và thời gian của Ban Trị sự GHPGVN thành phố nêu trên, để làm nơi y cứ tinh thần tu học cho Ni giới Thành phố.

Phật giáo Nam tông và hệ phái Khất sĩ được tổ chức sinh hoạt ACKH theo truyền thống và thống nhất dưới sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo ACKH GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh.

IX. Công tác kiểm Tăng và thăm các hạ trường

Trong mùa an cư, việc quản lý, thăm và sách tấn hành giả tại các hạ trường tuân thủ quy củ thiền gia sẽ do chư tôn đức Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã được phân công phụ trách Phật sự tại các Q/H, Ban Trị sự GHPGVN Q/ Hchịu trách nhiệm và báo cáo cho BCĐ-ACKH GHPGVN thành phố vào những ngày bố-tát tập trung của Phật giáo thành phố.

Trong mùa an cư, BCĐ-ACKH GHPGVN TP.Hồ Chí Minh phân công Ban Kiểm soát, Ban Kiểm Tăng (Tăng Ni) của Phật giáo thành phố kết hợp các ban/ngành, Hệ phái... và các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra tình hình thực tế tại các hạ trường, kiểm tra những Tăng Ni, hạ trường, trú xứ ... cố tình không tuân thủ tinh thần kiết hạ an cư. Những trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo Luật Phật và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương,

X. Cấp chứng điệp/ xác nhận ACKH

Để khích lệ tinh thần tu học của Tăng Ni, thực hiện đúng những quy định của Ban Tăng sự Trung ương và BCĐ/ACKH GHPGVN TP.HCM về An cư kiết hạ:

1. BCĐ-ACKH GHPGVN TP.HCM sẽ đề nghị Trung ương Giáo hội cấp Chứng điệp An cư kiết hạ cho những Hành giả an cư lần đầu, nhưng phải an cư tập trung.

2. Xác nhận những Hành giả an cư đã có Chứng điệp ACKH do Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cấp.

3. Cấp sổ Chứng nhận an cư kiết hạ cho những Hành giả an cư hợp pháp.

4. Không xác nhận / chứng nhận cho những Tăng/Ni không tuân thủ những quy định trong kế hoạch này.

Kế hoạch nêu rõ, vì tinh thần tu học của Tăng Ni, duy trì thiền môn quy củ, trang nghiêm Giáo hội, thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”, BCĐ-ACKH GHPGVN TP.Hồ Chí Minh kính đề nghị chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN 24 Q/H, Hội đồng Điều hành Học viện, quý Ban Điều hành/ Ban Giám hiệu/Ban Chủ nhiệm các Trường/ Lớp Phật học và chư tôn đức Tăng Ni thực hiện tốt theo nội dung Kế hoạch này.

H.D

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):
  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.069
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor