28/05/2008 18:01 (GMT+7)
Trong mùa Phật đản và An cư kiết hạ này, tôi xin gởi đến các vị đạo hữu gần xa câu chuyện Tiền thân liên hệ đến dục tham, một trong ba căn bản bất thiện – tham, sân, si – thường được Đức Phật thuyết giảng để các đệ tử Ngài tu tập và đoạn trừ dần ba gốc rễ bất thiện đưa đến khổ đau ấy và thay thế chúng bằng ba căn bản thiện – vô tham, vô sân, vô si – để được an lạc hạnh phúc lâu dài ở đời này và đời sau.
Xem tiếp...
22/04/2008 08:13 (GMT+7)
Câu chuyện này xảy ra khi Đức Phật ngụ tại tinh xá Kỳ Viên (Jetavana), thành Xá Vệ (Sàvatthi), liên quan đến vua Pasenadi (Ba Tư Nặc) của vương quốc Kosala, được ghi lại trong bài kinh Đại Thực (Tương Ưng Bô, 3.13) và Chú giải Kinh Pháp Cú (kệ 204). Xem tiếp...
03/04/2008 11:27 (GMT+7)
A. KINH GIÁO GIớI CẤP CÔ ĐỘC   (Kinh số 143.Anathapindikovàdasuttam - Discourse on An Exhortation To Anathapindika) Xem tiếp...
kinh_1193011542.gif
15/03/2008 23:23 (GMT+7)
Kinh điển Phật giáo giai đoạn đầu (hệ kinh Nikàya) ghi lại rằng, sau khi chứng ngộ đạo quả Niết bàn và giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, trở thành Bậc Chánh Đẳng Giác, ban đầu Đức Phật cảm thấy ngần ngại khi nghĩ đến việc tuyên giảng cho loài người Pháp mà Ngài đã thể chứng (Kinh Trung Bộ - Kinh Thánh Cầu). Đức Thế Tôn ngại rằng Pháp của Ngài quá thâm sâu, những hạng người “đang mải đắm chìm trong tục lụy” khó có thể hiểu được, và sự chứng ngộ ấy vượt lên trên khả năng lãnh hội của họ. Ngài nói: Xem tiếp...
15/03/2008 23:22 (GMT+7)
A. GIÁO GIỚI PHÚ LÂU NA
(Kinh số 145: Punnovàdasuttam - Discourse On An Exhortation To Punna)Xem tiếp...
15/03/2008 23:22 (GMT+7)
Một trăm năm sau Cuộc Kết Tập Lần Thứ Nhất, một cuộc hội họp lớn của Phật Giáo được triệu tập. Có một số tài liệu cho rằng cuộc hội họp nầy xảy ra 110 NĂM sau khi Phật nhập diệt. Dù thế nào, vào khoảng thời gian ấy, Tăng Ðoàn Phật Giáo chia làm hai nhánh chính, một nhánh được gọi là Theravada hay Thượng Tọa Bộ và nhánh thứ hai là Mahasanghika hay Ðại Chúng Bộ.Xem tiếp...
15/03/2008 23:22 (GMT+7)
KẾT TẬP LẦN THỨ NHỨT
Trong tác phẩm trước, tôi đã bàn thảo về những sự cố xảy ra trong đời Ðức Thích Ca Mâu Ni. Giờ đây, tôi xin đề cập đến sự phát triển của Ðạo Phật trong giai đoạn tiếp theo. Ngay sau khi Ðức Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, kinh điển cho chúng ta biết rằng những đệ tử của Ngài đã nhóm họp lại để xác định lại những lời dạy của Ngài.Xem tiếp...
15/03/2008 23:22 (GMT+7)
Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn, khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái, những kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn và không đua đòi theo đám đông.Xem tiếp...
kinh_1202768307.jpg
15/03/2008 23:00 (GMT+7)
Tôi muốn thảo luận chút ít về ý nghĩa của thần chú OM MANI PADME HUM. Mani tượng trưng cho phương tiện và padme tượng trưng cho trí tuệ. Nói cách khác, hai từ này gồm chứa toàn bộ con đường được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khám phá; toàn bộ con đường tiệm thứ dẫn tới giác ngộ. Xem tiếp...
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.058
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor