04/06/2008 05:31 (GMT+7)
Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Kosala, tại ngôi làng tên Sàlà. Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Xem tiếp...
04/06/2008 05:26 (GMT+7)
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có bảy tài sản này, thế nào là bảy? Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài. Xem tiếp...
03/06/2008 18:21 (GMT+7)
Một thời Thế Tôn trú tại Veluvana, dạy các Tỳ kheo:
Có năm nguy hại này, này các Tỳ kheo, nếu sống quá lâu tại một chỗ. Thế nào là năm?
Xem tiếp...
31/05/2008 14:34 (GMT+7)
Một thời, Tôn giả Mahà Kaccàna trú ở Madhurà, tại rừng Gundhà, dạy các Tỷ kheo: Xem tiếp...
31/05/2008 14:19 (GMT+7)
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, rừng Jetavana, dạy các Tỷ kheo:
Có một người, này các Tỷ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa lại bất hạnh cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và loài người. Xem tiếp...
31/05/2008 14:14 (GMT+7)
Một thời Thế Tôn trú ở Kimbilà, tại Veluvana, dạy các Tỷ kheo:
Này các Tỷ kheo, có năm nguy hại này, nếu sống quá lâu tại một chỗ. Thế nào là năm?
Xem tiếp...
31/05/2008 14:10 (GMT+7)
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, dạy các Tỷ kheo:
Có ba hạng người này, này các Tỷ kheo, có mặt ở đời. Thế nào là ba?

Xem tiếp...
28/05/2008 18:44 (GMT+7)
A. GIÁO GIỚI PHÚ LÂU NA
(Kinh số 145: Punnovàdasuttam - Discourse On An Exhortation To Punna)
I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
(Các từ ngữ quen thuộc).
Xem tiếp...
28/05/2008 18:32 (GMT+7)
Làng phố, vũ công mười sáu ngàn...,
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên, liên hệ giới điều về việc “tích trữ dược liệu”. Tuy nhiên, hoàn cảnh chuyện này đã xảy ra ở Vương Xá.
Xem tiếp...
28/05/2008 18:17 (GMT+7)
I .Giải thích từ ngữ :(Các từ ngữ quen thuộc)
II. Nội dung kinh Phân biệt cúng dường
1. Lúc Thế Tôn  đang trú ở Ca Tỳ La Vệ (Kapilavatthu), giữa dòng họ Sakka, bà Mahàpajapati Gotamì, Ni trưởng của Giáo hội Ni, có lẽ bấy giờ bà đã đắc Thánh quả Dự lưu nhưng chưa xuất gia vì bà còn có máy dệt và dệt y dâng Thế Tôn (vốn trong Ni chúng không làm công việc này), đến yết kiến Thế Tôn và dâng cúng đôi y vàng vốn tự tay dệt và cắt may. Thế Tôn dạy bà nên cúng dường Tăng chúng.
Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Page: « 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.057
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor