Trường hạ chùa Long Hoa kiến khai đại trai đàn Dược Sư thất châu

Trường hạ chùa Long Hoa kiến khai đại trai đàn Dược Sư thất châu

(GN-TP.HCM) Sáng 7-7 (rằm tháng 5 nhuần Kỷ Sửu), Ban Tổ chức Đạo tràng An cư tập trung chùa Long Hoa, Q.7 với 80 hành giả an cư đã tổ chức Đại trai đàn Dược Sư Thất Châu kéo dài đến hết ngày 21-7, với sự chứng minh của HT.Thích Viên Giác, Trưởng ban Tăng sự THPG TP.HCM kiêm Trưởng ban Kiến đàn cùng Ban Chức sự trường hạ và đông đảo Phật tử  (ảnh) .

Trong thời gian Đại trai đàn, đèn Dược Sư được thắp sáng và chư tôn đức Tăng tại hạ trường sẽ luân phiên trì tụng mỗi ngày để hồi hướng phước báu cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và cầu siêu cửu huyền thất tổ, nội ngoại tiên linh, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn trong và ngoài nước được vãng sanh Tịnh độ. Ngày tạ đàn có lễ cúng dường trai tăng, chẩn tế cô hồn và phóng sanh… Dự kiến, Ban Tổ chức hạ trường sẽ tổ chức đàn Mục Liên Sám Pháp vào ngày rằm tháng 6 năm Kỷ Sửu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày