13/09/2018 20:15 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Khác mà không khác

GN - HỎI: Trong mùa Vu lan vừa qua, tôi thấy có chùa treo băng-rôn Vu lan Thắng hội, có chùa thì lại treo là Vu lan Báo hiếu. Quý Báo có thể giải thích giúp tôi về sự khác nhau này?

(CHÍ CƯỜNG, chicuongvn@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Chí Cường thân mến!

Hội là lễ hội. Thắng là thắng diệu, thù thắng, tuyệt diệu, vô cùng đặc biệt. Thắng hội có nghĩa là mùa lễ hội thù thắng, đặc biệt. Vu lan Thắng hội có nghĩa là mùa lễ hội thù thắng Vu lan. Còn Vu lan Báo hiếu chỉ có nghĩa là mùa Báo hiếu Vu lan.

Vu lan Thắng hội bao hàm ý nghĩa mùa lễ hội đặc biệt với các lễ tiết như: Ngày chúng Tăng mãn hạ tự tứ, ngày Phật hoan hỷ, ngày chúng Tăng thêm tuổi hạ, ngày báo hiếu cha mẹ và kính thờ ông bà tổ tiên, ngày xá tội vong nhân. Ngoài các lễ tiết chính đã nói ra, trong thắng hội Vu lan, các chùa viện còn tổ chức thuyết pháp, bố thí phát chẩn, phóng sinh, phóng đăng, thí thực âm linh cô hồn… nguyện cầu âm siêu dương thái.

Như vậy, Vu lan Báo hiếu về mặt ngữ nghĩa chỉ là một lễ tiết, là tập hợp con của Vu lan Thắng hội. Tuy chỉ là một lễ tiết của thắng hội nhưng báo hiếu có vai trò và vị trí rất quan trọng, là điểm nhấn tiêu biểu cho mùa hội nên Vu lan Báo hiếu có thể bao hàm, biểu trưng cho ý nghĩa của Vu lan Thắng hội.

Thiết nghĩ, mùa Vu lan về, các chùa viện trưng băng-rôn Vu lan Thắng hội, Vu lan Báo hiếu hoặc cả hai đều được, tuy có khác về ngữ nghĩa mà thực chất thì không khác.

Chúc các bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.077
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2021 - Tư vấn
Lịch GN 2021, Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor