31/08/2015 14:27 (GMT+7)
GN - Thương mẹ con thề làm việc phải/ Kính cha con nguyện nói lời hay. Xem tiếp...
28/08/2015 07:20 (GMT+7)
GN - Tự tứ là một sinh hoạt quan trọng của người xuất gia đệ tử Phật đã thọ Đại giới (Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni)... Xem tiếp...
17/08/2015 08:43 (GMT+7)
GN - Giữ thói quen chừa tiền lẻ cho những người ăn xin là liệu pháp giúp mình chống lại căn bệnh vô tâm... Xem tiếp...
10/08/2015 09:02 (GMT+7)
GN - Học Phật và định tâm là hai Phật sự tăng trưởng trí tuệ nhiều nhất nhưng có lẽ lại ít người tham gia nhất. Xem tiếp...
03/08/2015 08:20 (GMT+7)
GN - Đem tiền của tín thí về cho gia đình thì chẳng khác gì chở đá nặng đè lên cha mẹ, người thân. Xem tiếp...
25/07/2015 08:23 (GMT+7)
GN - Được đi đứng nằm ngồi bình thường như trước đây quả thật không gì hạnh phúc hơn. Xem tiếp...
18/07/2015 09:19 (GMT+7)
GN - Đừng bao giờ ỷ lại rằng bát trong sóng còn khua để xem nhẹ sai phạm của mình.  Xem tiếp...
12/07/2015 15:22 (GMT+7)
GN - Nhà chùa vẫn có cách làm dễ chịu hơn, khắc tên treo một góc nào đó thuận tiện để nhìn. Xem tiếp...
05/07/2015 09:34 (GMT+7)
GN - Có tiền không phải là có tất cả. Tâm bệnh còn khổ gấp ngàn lần thân bệnh. Xem tiếp...
04/07/2015 08:32 (GMT+7)
GNO - Chúng ta thường nghĩ rằng thất bại là cái xảy đến cho mình từ bên ngoài. Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Page: « 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 957
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2018 - Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor