dotkinhsach.jpg
16/12/2017 06:46 (GMT+7)
GN - Thầy trụ trì thường nhờ tôi mang những kinh sách đã hư cũ, không dùng được nữa đi hỏa hóa (đốt)? Xem tiếp...
a tuvan 1.jpg
13/12/2017 09:53 (GMT+7)
GN - Tôi có người bạn nữ Phật tử trước đây rất tinh tấn, ăn chay trường. Trong quá trình tu có quen... Xem tiếp...
TH (2).jpg
12/12/2017 07:25 (GMT+7)
GN - Tượng Phật, Bồ-tát của Phật tử bị hư bể thường đem gửi vào chùa. Vậy nhà chùa phải xử lý thế nào? Xem tiếp...
a mh.jpg
04/12/2017 14:45 (GMT+7)
GN - Cúng dường, bố thí là một trong những pháp tu mang lại phước báo to lớn trong hiện đời... Xem tiếp...
tuyduyen.jpg
26/11/2017 13:31 (GMT+7)
GN - Tại sao lại có sự khác biệt trong hệ thống chùa chiền, cách hướng dẫn tu tập cho Phật tử ở các miền? Xem tiếp...
gheptang.jpg
09/11/2017 14:42 (GMT+7)
GN - Hiến tạng và hiến xác là hạnh nguyện cao cả, không phải ai cũng làm được. Xem tiếp...
thophat 11.jpg
08/11/2017 08:29 (GMT+7)
GN - Hiện nay, các tín ngưỡng dân gian xen tạp vào Phật giáo rất nhiều. Nếu không có chánh kiến... Xem tiếp...
a nhaganchua.jpg
06/11/2017 10:52 (GMT+7)
GN - Tôi có xem một số thông tin trên mạng về phong thủy được khuyên là không nên ở gần chùa... Xem tiếp...
vanhoakhmer3.jpg
31/10/2017 07:57 (GMT+7)
GN - Xuất gia gieo duyên là gieo những hạt giống, trồng những duyên lành xuất gia; là làm quen... Xem tiếp...
Phatdilac.jpg
29/10/2017 14:22 (GMT+7)
GN - Có người nói, Phật Di Lặc mặc hở hang đó, vậy sao lại thờ? Tôi rất bối rối không biết trả lời thế nào? Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Page: « 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 934
Nguyệt san Giác Ngộ
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2018 - Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor