14/03/2018 16:41 (GMT+7)
GN - Tôi có người chị Phật tử, năm nay khá nhiều tuổi, lập gia đình đã lâu nhưng vẫn chưa sinh con... Xem tiếp...
06/03/2018 16:12 (GMT+7)
GN - Xin hỏi, phải chăng có những bộ kinh Phật dành cho người tại gia và xuất gia riêng biệt? Xem tiếp...
vangsanh.jpg
04/03/2018 11:23 (GMT+7)
GN - Chưa trường chay trì chú được không? Vì một số lý do riêng nên tôi vẫn chưa thể thờ tôn tượng... Xem tiếp...
26/02/2018 07:59 (GMT+7)
GN - Xin hỏi, nếu đã thọ giới Bồ-tát tại gia mà không tụng giới có phạm giới không? Xem tiếp...
nam-tay.jpg
24/02/2018 15:12 (GMT+7)
GN - Bạn đã ly hôn, dĩ nhiên tòa án đã hướng dẫn cho bạn cặn kẽ về quyền nuôi con... Xem tiếp...
tuyduyenlp.jpg
22/02/2018 11:02 (GMT+7)
GN - Bạn hãy tùy duyên mà làm phước cho mẹ, lúc mẹ hiện còn cũng như khi mẹ đã mất... Xem tiếp...
a phattu.jpg
20/02/2018 08:18 (GMT+7)
GN - Phật tử là danh từ chỉ những người con Phật, các đệ tử Phật nói chung... Xem tiếp...
a huongdanvien.jpg
08/02/2018 11:27 (GMT+7)
GN - Trừ những nghề tà mạng mà Đức Phật đã cấm đoán ra, còn lại các nghề khác thì mỗi nghề một nghiệp. Xem tiếp...
VG_DS (23).JPG
01/02/2018 15:38 (GMT+7)
GN - Có người nói nên đọc kinh này, người khác khuyên nên trì chú kia khiến tôi không biết phải làm thế nào. Xem tiếp...
xuatgia.jpg
23/01/2018 15:49 (GMT+7)
GN - Tôi phải làm sao để loại bỏ ý nghĩ xuất gia này hay tôi phải làm sao để cho mẹ đồng ý? Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Page: « 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.000
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2019 - Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor