10/11/2019 16:05 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hồng hạc về non

Kính dâng Giác linh Trưởng lão Thượng Nhân thượng Trí hạ Quang

On TQ 2.jpg
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang

Trí Bát-nhã 97 năm chan hòa trần mộng
Quang minh - bi - dũng 84 năm bát ngát hương thiền

Quảng Bình quê mẹ thắng duyên
Việt Nam Hồng Lạc Rồng Tiên nhiệm mầu
Thiếu thời tương tác tâm giao
Đất Thừa Thiên - Huế mật đào đạo thiêng
Mười năm kinh sử diệu huyền
Báo Quốc nung nấu đức hiền hoằng dương
Ân thầy, ân tổ sáng gương
Tuổi trưởng thành đã khai phương Hà thành
Giảng đường Quán Sứ lưu danh
Kinh luật Tứ đế thiện sanh Tăng-già
Hầu thầy Trí Độ thiền gia
Như Lai sứ giả thăng hoa pháp mầu
Trí tuệ uyên bác dạt dào
Quang thiền sử ngọc tươi màu đạo ca
Sông Hương - Núi Ngự Lăng già
Thuyền Tôn - Báo Quốc mượt mà long lanh
Phúc xưa tinh tấn tinh anh          
Quả nay Định - Tuệ du hành phổ tuyên
Long Quân huyết thống chí nguyền
Âu Cơ tình mẹ mối giềng thẩm sâu
Giang sơn Nam - Bắc nhịp cầu
Bắc Nam "chữ S" làu làu máu tim
Thập niên sáu mươi uy nghiêm
Đạo pháp - Dân tộc... gắn liền... hai vai!
Tứ thập nhi lập hiển tài
Phụng sự Chánh pháp Như Lai sử truyền
"Lửa Từ Bi - Ngọn đuốc thiêng
Chiếu soi thế giới - Kinh hiền lưu ly..."
Thập niên bảy mươi thiên tri
Nước non ngàn dặm hộ trì hoàn nguyên
Con Hồng cháu Lạc... Tổ Tiên
"Một nguồn nhất thể - Tiền hiền chứng minh
Ngũ thập tri túc ẩn mình
Ấn Quang đường thượng tâm kinh ngút ngàn
Nhất nhật, nhất tự... thiền quang
Trăm ngàn ngày... chép lời vàng lung linh
Ba mươi năm tỏa lưu quỳnh
Chánh báo - y báo... luật kinh sám truyền
Ba mươi bộ loại phổ tuyên
Pháp bảo ấn tống khắp miền nhân gian
Cửu thập niên... kết đạo tràng
Chín năm đạo nghĩa pháp đàn thiền gia
Già Lam - Từ Đàm tụ hoa
Niết-bàn tứ đức... nhập tòa tịnh không    
Thành tâm kính nguyện một lòng
Thành tâm cung tiễn Hạc Hồng Về Non:
Trí Bát-nhã 97 năm chan hòa trần mộng
Quang minh - bi - dũng 84 năm bát ngát hương thiền


Nam-mô A Di Đà Phật.
Thành kính bái biệt Ôn.

Từ Đàm - Huế ngày Rằm tháng 10, Kỷ Hợi - 2019
                         Tỳ-kheo Giác Toàn
 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.068
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor