12/05/2011 09:13 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Mừng ngày Đức Phật đản sanh - Phật lịch 2555

Giác Ngộ - Ngày xưa Phật hiện vào đời/Truyền trao thông điệp độ người trần gian/Ngày xưa ánh sáng đạo vàng/Lung linh chiếu diệu khai đàng tâm linh/Ngày xưa Đức Phật đản sinh/Thương yêu nhân loại hữu tình lầm mê.

wwwPP.gif

I.

Ngày xưa Phật hiện vào đời
Truyền trao thông điệp độ người trần gian
Ngày xưa ánh sáng đạo vàng
Lung linh chiếu diệu khai đàng tâm linh
Ngày xưa Đức Phật đản sinh
Thương yêu nhân loại hữu tình lầm mê
Như Lai hiện tướng đi về
Hiện tướng thị hóa bồ đề pháp duyên
Hiện tướng bảy đóa sen thiêng
Chỉ trời chỉ đất… thoát phiền khổ vui
Soi sáng chân tướng kiếp người
Khổ đế, Tập đế… nghiệp đời phù du!
Đạo đế, Diệt đế… công phu
Vạch đường chỉ lối điều nhu thế trần
Hiện tướng tục đế phàm nhân
Lập gia đình, dẫn dắt lần… nẻo ra
Hiện tướng Thái tử xuất gia
Ngai vàng điện ngọc lìa xa buộc ràng
Nầy con, nầy vợ… đa mang
Nửa đêm tỉnh giấc mộng vàng thức tâm
Quyết ra đi, chuyển lạc lầm
Nêu gương trí - dũng… tích trầm diệu hương
Rừng già đối diện ma vương
Nội tâm, ngoại cảnh chơn thường nhất như
Bốn chín ngày nhập thiền thư
Thân gầy chứng ngộ huyễn từ long lanh
Hóa thân an trụ vô sanh
Hạo nhiên thanh thoát đắc thành Như Lai.

II.

Phật vào đời… dưới nắng mai
Ánh bình minh chiếu liên đài quang minh
Từ trong vô lượng tử sinh
Đến nay trọn vẹn pháp tình thắng tâm
Ba mươi hai tướng phạm âm
Tám mươi vẻ đẹp thậm thâm tuyệt vời
Nhiệm mầu hiển hóa xinh tươi
Đạo sư vô thượng độ người hữu duyên
Tam minh phá sạch não phiền
Hào quang rực sáng tam thiên thế trần
Hiện báo thân chuyển pháp luân
Giới định tuệ… giác linh thần hoằng dương
Bốn mươi chín năm du phương
Mỗi bước đi, mỗi đạo trường… tòng lâm
Mỗi lời, mỗi chuyển mê lầm
Tướng hạnh an tịnh Ưu đàm nở hoa
Mười phương rực rỡ liên tòa
Ngát hương xinh đẹp hằng sa cõi người
Mỗi năm tháng tư hồng tươi
Ngày Rằm mở hội đất trời bừng lên
Ba ngàn thế giới đại thiên
Mừng Bậc Giác Ngộ giáng miền nhân gian
Giữa ta bà… lập đạo tràng
Giữa tăm tối… rực hào quang nhiệm mầu
Dòng đời thấm thoát qua mau
Tháng năm chìm lắng… đi vào tịch liêu!
Hăm lăm thế kỷ xuôi chiều
Năm mươi năm lẻ… diễm kiều trăng thiêng
Rằm tháng Tư… sử diệu huyền
Rằm tháng Tư…Ánh Đạo Hiền long lanh
Rằm tháng Tư… Phật đản sanh
Rằm tháng Tư… chứng đắc thành quả tâm
Rằm tháng Tư… trú pháp thân!
Tam hợp Vesak… tỏa trầm thiên thu.
TP. HCM, mùng 8 - rằm tháng 4 năm Tân Mão - 2011

Trần Quê Hương

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Visitor
Visitor