Từ khóa: ân sâu
Tìm thấy 1 kết quả
Ảnh minh họa

Ân sâu nghĩa nặng

GN - Có một thứ ân sâu nghĩa nặng mà ngôn từ chẳng làm sao với tới được. Bởi lẽ ở đó, không có sự cho đi và đòi lại, tất cả đều trôi chảy hồn nhiên, không có gì ngưng đọng để người cho và kẻ nhận phải lưỡng lự ngập ngừng, tính toan do dự.

Thông tin hàng ngày