ANHNAQT (6).JPG
04/11/2020 08:37 (GMT+7)
GN - Bồ-tát Quán Thế Âm là một vị Bồ-tát có ảnh hưởng rất sâu đậm trong văn hóa Phật giáo Việt Nam. Xem tiếp...
phat a di da - van duc.jpg
06/09/2020 07:55 (GMT+7)
GN - Niệm Phật Tam muội là đóng kín cửa lòng tôi, lòng tôi chỉ có Phật. Niệm Phật, đem Phật vào lòng Xem tiếp...
anhminhoa 1.jpg
21/04/2020 15:02 (GMT+7)
GNO - Trong Kinh tạng Nam truyền, Đức Phật dạy về 3 pháp bất như ý đó là bệnh, già và chết. Xem tiếp...
27/01/2020 08:04 (GMT+7)
[GNO - Video] Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, bậc đại dịch giả kinh điển Đại thừa của Việt Nam. Xem tiếp...
hanh-nguyen-bo-tat-quan-the-am-lang-nghe-de-yeu-thuong-752-2.jpg
17/10/2019 13:05 (GMT+7)
GN - Gọi Ngài là mẹ, vậy hà cớ chi mình không thực tập chuyển hóa, buông, bỏ những điều phiền muộn, bất như ý? Xem tiếp...
quanam (1).jpg
21/07/2019 15:55 (GMT+7)
GN - Bồ-tát Quán Thế Âm là vị Bồ-tát quen thuộc, gần gũi với mọi tầng lớp tín đồ Phật giáo. Xem tiếp...
HTTriQuang.jpg
14/01/2019 11:26 (GMT+7)
GN - Tôi biên soạn kinh Bổn môn Pháp hoa trong hoàn cảnh đặc biệt, tức sau ngày thống nhất đất nước Xem tiếp...
04/01/2019 11:51 (GMT+7)
GN - Về Tịnh độ để tu cho sạch nghiệp thì thấy Đức Phật A Di Đà rồi trở lại Ta-bà giáo hóa chúng sanh Xem tiếp...
BTN_0008.JPG
26/10/2018 12:38 (GMT+7)
GN - Các kinh ghi công hạnh của Bồ-tát Quan Âm khác nhau. Tùy pháp tu, trình độ hiểu biết sai biệt Xem tiếp...
bo tat QTA.jpg
25/10/2018 10:54 (GMT+7)
GN - Mẹ hiền Quán Thế Âm là vị Bồ-tát có hạnh nguyện đại từ, đại bi, thương yêu tất cả chúng sinh Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Page: [1] 2 3 4 5 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.077
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2021 - Tư vấn
Lịch GN 2021, Tư vấn
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor