"Bố già" và những vấn đề muôn thuở

"Bố già" và những vấn đề muôn thuở

GNO - Khi xúc chạm việc đời, kể cả xem phim, tôi cũng dùng đôi mắt của người học Phật để nhìn về, quán chiếu. Với "Bố già" - một bộ phim do Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng đạo diễn - tối qua tôi mới xem cũng thế.

Thông tin hàng ngày